Datum:
Locatie: Andel

Jaarprogramma 20182019

2018-2019 aan te kunnen bieden. We hebben getracht om een zo groot mogelijke diversiteit van onderwerpen en thema’s voor de komende ledenmiddagen te vinden. Naast de levensbeschouwelijke thema’s zoals Kerst en Pasen komen er ook informatieve- en ontspannende onderwerpen  aan de orde. Natuurlijk gaan we ook een dagreis en een middagreisje Geachte leden PCOB-afd. Andel.

 

Het bestuur van de PCOB-afd. Andel vindt het fijn om U het jaarprogramma maken.

 

Binnen het landelijke bestuur van KBO/PCOB  wordt  samenwerking steeds beter. Vooral op het gebied van belangenbehartiging voor 50 +  wordt veel gedaan richting de overheid zowel plaatselijk, provinciaal als landelijk. Zij werken aan de volgende speerpunten:

1.Voldoende inkomen voor ouderen.

2.Integrale aandacht voor wonen en zorg , langer thuis wonen voor senioren

3.Een veilige gemeente, met goede en bereikbare voorzieningen

4.Digitalisering zonder uitsluiting, behoudt van papieren informatie, b.v. belastingdienst e.d.

5.Aandacht voor zingeving

 

Als bestuur van de afdeling Andel zijn wij blij met deze belangenbehartiging en hopen op zichtbaar resultaat. Wij houden de plaatselijke politiek nauwlettend in de gaten en proberen daar ons steentje aan bij te dragen. Met de komst van één gemeente Altena worden in november verkiezingen gehouden daarom roepen wij u op vooral goed naar de programma’s van de partijen te kijken. Breng daarom uw  stem uit op die partij die zich inzet voor ons als senioren.

Door de afgeslankte vorm van ons bestuur zijn we hoofdzakelijk betrokken bij onze eigen leden en steken onze energie vooral  in de ledenbijeenkomsten. Weet dat zoals in Jozua1:9 geschreven is: De Heer is altijd bij ons waar we ook gaan en wat we ook doen.  Ook als we oud worden en het leven soms zwaar weegt is de Heer bij ons en geeft ons kracht en bemoediging. We mogen pleiten op Zijn eigen woorden.

 

Wij vinden het fijn om U te begroeten op onze ledenbijeenkomsten in het komende seizoen.

De voorzitter, Adri van Breugel.

 

12 september 2018.

Dagreis naar “de voet van  Limburg”, bestaande uit een mooie 4 uurs durende sluizentocht vanaf Maastricht. Aan boord wordt je ontvangen met koffie/thee en Limburgse vlaai. Aan boord kunt u ook genieten van een heerlijke lunch.. De dag wordt afgesloten  met een diner bij partycentrum “Amtoine” in Soerendonk.

 

10 oktober 2018.

Reformatie Land van Heusden en Altena. De heer Kees de Gast uit Meeuwen houdt een lezing over dit interessante onderwerp.

 

14 november 2018.

Aderlaten of Haarlemmerolie.  Lezing over de gezondheidszorg in vroegere tijden. Presentatie door Joke Kraal uit Gouda.

 

12 december 2018.

Advent-/Kerstviering met broodmaaltijd in ’t Buitenhoff. Verzorgd door en met eigen leden van de PCOB.

 

9 januari 2019.

Nieuwjaarsbijeenkomst en thema: “Min van de Koningin”. Miny van der Zande uit Apeldoorn vertelt over haar overgrootmoeder die werkte als min van koningin Wilhelmina.

 

13 februari 2019.

Jaarvergadering. Voor de pauze het huishoudelijke gedeelte, na de pauze een gezellig samenzijn.

 

20 maart 2019.

Humor in de trouwzaal. Mevrouw Zimmer-Koopsen uit Ermelo vertelt over haar ervaringen als ambtenaar van de Burgerlijke stand in Ermelo waar ze 900 huwelijken heeft voltrokken.

 

10 april 2019.

“De Kruisweg”  De kruisweg in knipkunst uitgebeeld. Verzorgd door Ds. A. de Ruiter uit Wijk en Aalburg.

 

8 mei 2019.

Wensambulance. Een power Point presentatie verzorgd door de heer B.v.Brakel.

 

??? juni 2019.

Middagexcursie