Algemene Leden Vergadering

9 Mar 2022 Groningen 14:30 uur Kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente aan de Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen

Ledenmiddag op 9 maart!

 We zouden het haast niet kunnen geloven, maar inderdaad is het zover: op woensdag 9 maart mogen we weer bij elkaar komen. Wat een feest! Weer onze vertrouwde bijeenkomst te mogen houden en wij als bestuur hopen dat u er net zo naar uitziet als wij het doen. 
De middag begint met de Algemene vergadering. Vorig jaar en het jaar daarvoor konden we deze vergadering niet laten plaatsvinden, maar nu kunnen we de draad weer oppakken.

bron: Wikipedia

Na de pauze, vanaf 15.30 uur, zal Herman Huiskens ons iets vertellen over de geschiedenis van het kerkje in Garmerwolde en het vele vrijwilligerswerk dat hij daarvoor verricht. Ik weet uit ervaring dat hij daar boeiend over kan vertellen, dus het belooft een interessante middag te worden. We begrijpen heel goed dat sommige ouderen mogelijk nog wat aarzelend zullen zijn, maar we zullen ons aan de regels houden die dan door het kabinet gesteld zijn. We zitten deze keer in de kerkzaal, dus er is ruimte genoeg om afstand te houden. 
We hopen echt een groot aantal van u weer te kunnen begroeten, we verheugen u op uw komst!

Namens het bestuur,
Sylvia Oosterhuis

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden