Algemene Leden Vergadering 29/09/2021

29 Sep 2021 Zoetermeer 10:30 De Regenboog, Nathaligang 263 wijk Rokkeveen, Zoetermeer

Agenda.

Opening en welkom

Goedkeuring voorgestelde agenda

Voorstel nieuwe voorzitter

Jaarverslag 2020

Begroting 2022

Wat er verder ter tafel komt

Gezellig samen zijn

Lunch

Einde van de bijeenkomst

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet