Algemene Leden Vergadering 29/09/2021

29 Sep 2021 Zoetermeer 10:30 De Regenboog, Nathaligang 263 wijk Rokkeveen, Zoetermeer

Agenda.

Opening en welkom

Goedkeuring voorgestelde agenda

Voorstel nieuwe voorzitter

Jaarverslag 2020

Begroting 2022

Wat er verder ter tafel komt

Gezellig samen zijn

Lunch

Einde van de bijeenkomst

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden