Algemene Jaarvergadering en activiteit op dinsdag 22 maart 2022

22 Mar 2022 Leiderdorp 14.30 uur-17.00 uur Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp. Tel: 071-589 02 59

 

Elk jaar houden we in maart een Algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het in het afgelopen jaar gevoerde (financiële) beleid.

Na afloop van het huishoudelijke gedeelte zullen we nog een leuke activiteit doen. 

Vooralsnog verzoeken we u vooraf aan te melden bij secretaris Marianne van der Bijl (tel. 071 – 589 71 10).

Het mondkapje is verplicht tijdens het lopen. Mag natuurlijk ook op blijven als u bent gaan zitten.

Inloop vanaf 14.00 uur. Er worden twee kopjes koffie of thee geschonken

met ‘iets erbij’.  Als entreegeld vragen we € 3,00 per persoon en voor niet leden € 5,00.

 

 

 

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet