9 september2022: Startmiddag/avond met broodmaaltijd en muziek

13 Sep 2022 Bolsward 14.30 uur t/m ± 20.00 uur Het 'Centrum' naast de Gasthuiskerk: Gasthuissingel 33a

We beginnen als PCOB afd. Bolsward het seizoen 2022-2023 met een gezamenlijke broodmaaltijd in ‘Het Centrum’ bij de Gasthuiskerk:

Het programma voor deze middag komt er in grote lijnen als volgt uit te zien:

± 14:30 uur   Inloop in Het Centrum’ met koffie / thee/oranjekoek,  later drankjes, zoutjes, nootjes + warm hapje

± 18.00 uur   Lopend buffet met o.a. soep, verschillende soorten brood, beleg en salades en drinken.

± 20.00 uur   Einde

Tussen de bedrijven door zorgt dhr. Gerke Venema uit Sneek voor de muzikale omlijsting. Het is de bedoeling dat ‘de zaal’ als achtergrond koor er zo nu dan er actief bij wordt betrokken. Om droge en schorre kelen te voorkomen wordt u op tijd voorzien van een drankje.

De ‘broodmaaltijd’ wordt de leden gratis aangeboden, zoals afgesproken!
Opgave bij één van de bestuursleden tot uiterlijk vrijdag 3 september. Tel.nrs staan hieronder.

Niet leden die zich wel bij de PCOB willen aansluiten kunnen een bedrag van € 15,- overmaken naar rek.nr. NL53 RABO 0126 8639 46 ten name van PCBO Bolsward met in de omschrijving broodmaaltijd 2022. U geeft daarmee ook te kennen dat één van de bestuursleden bij u op bezoek komt om over een lidmaatschap van de PCOB te praten.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden