29 november 2022: spreker dhr. J. Visser uit Sneek

29 Nov 2022 Bolsward 14.30 uu - 16.30 uur Het 'Centrum' naast de Gasthuiskerk: Gasthuisingel 33a

Dhr. Visser uit Sneek zal ons vertellen over  “Gevelstenen en uithangborden”

Op deze middag zijn ook KBO leden welkom.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet