Ledenmiddag 22 november 2021 Het Universum in Verwondering – Gert Gerbrands

22 Nov 2021 Ede 14:30 De Open Hof, Hoflaan 2 Ede

De heer Gerbrands schreef ons in verband met zijn presentatie het volgende.

Rond de 60-er jaren begon mijn interesse naar wat aan het firmament te zien was. Een heldere ster die later de planeet Venus bleek te zijn, een vage oplichtende gordel in de toen nog donkere hemelkoepel: onze Melkweg! En al die duizenden sterren met die sterrenbeelden die ik vanuit een simpel boekje ging leren herkennen. Pas later begreep ik dat als amateur nog veel te ontdekken was en vooral ook vanuit de wetenschappelijk kant. Maar zoals dat bij menigeen gaat slokte studie, gezin en beroep veel van de schaarse vrije tijd op en schoot het sterrenkijken er al gauw bij in.

Pas na mijn pensionering in 2011 pakte ik mijn sterrenhobby en het waarnemen weer op en sloot mij aan bij de sterrenvereniging Astra Alteria (www.Astraalteria.nl). Op een paar avonden in de wintermaanden wordt daar gezamenlijk waargenomen, onderwerpen besproken, lezingen en presentaties gehouden. Daarbij was er altijd belangstelling van publiek waaraan ik mijn opgedane kennis mocht overdragen. En natuurlijk waren er de nodige telescopen.

In de loop van afgelopen jaren mocht ik diverse presentaties samenstellen met onderwerpen als -ons zonnestelsel, -het universum, -de maan, -Mars, -wat te zien aan de sterrenhemel, -schepping of evolutie en -telescopen. Ik gaf ook diverse lessen aan brugklassers van Het Marnix college in Ede. Zo is mijn kennis en waarneemervaring de laatste jaren gegroeid en geef die graag aan u door.

Ik hoop daarbij op een interactieve presentatie “Het Universum in Verwondering” waarbij uw vragen natuurlijk welkom zijn.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet