8 Nov 2022 Burgum 14.00 - 16.00 uur De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum

Spreker de heer Cor Kwakernaak uit Burgum.

Onderwerp: “Over koetjes en kalfjes, bloemetjes en bijtjes (De melkveehouderij, vroeger, nu en ….). De melkveehouderij is een belangrijke sector in Nederland en vooral in Friesland. Er is in deze bedrijfstak al veel veranderd in de loop van de jaren en kijkend naar de huidige situatie, zullen veranderingen in de toekomst noodzakelijk zijn om te overleven en als sector van belang te kunnen blijven. In de voordracht kijken we terug en blikken we vooruit in deze innoverende en b(l)oeiende sector.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden