Nieuwsbrief

28 Sep 2021 Schoonebeek/Nieuw Amsterdam-Veenoord 14.00 Aole Gemientehoes

Beste PCOB-leden,

In ons Ruggesteuntje van mei schreven we dat we voorzichtig (met potlood) een ledenmiddag hebben gepland en wel op:

Dinsdag 28 september in ’t Aole Gemientehoes

 

Een en ander als de corona-maatregelen dit toelaten.

Op de persconferentie van vrijdag 13 augustus j.l.  liet het kabinet weten dat, mogelijk per 20 september de huidige corona-maatregelen vervallen. Echter dit hangt sterk af van het aantal besmettingen de komende tijd.

Op vrijdag 17 september is er weer een persconferentie en dan horen we nader.

Wij hebben als bestuur gemeend de al geplande ledenmiddag van  Dinsdag 28 september a.s. door te laten gaan. Mocht uit de verdere berichtgeving blijken dat dit niet verantwoord is, dan krijgt u hierover nader bericht.

We zorgen ervoor dat de zitplaatsen aan de tafels zo geregeld zijn dat u veilig kunt zitten.

We vragen u daarom om op de geplaatste stoelen aan de tafels te gaan zitten en niet te  schuiven met de stoelen.

We rekenen op uw medewerking en verantwoordelijkheid.

 

We hebben voor deze middag uitgenodigd:

Hennie Kuijer uit Ruinen met

“Lachen om de dagelijkse dingen”

hennie-kuiper

Hennie Kuijer is voor velen van u wel bekend van Radio Drenthe, waar zij samen met Harm Dijkstra op de zaterdagmorgen het programma “Hemmeltied” presenteerde.

Zij verzorgt nu in de wijde omgeving presentaties in de streektaal met “varssies en vertellegies” zoals ze zelf omschrijft waarbij ze zichzelf begeleidt op de gitaar.

 

De ledenmiddag vindt plaats in “’Aole Gemientehoes” en begint op 14.00 uur. (twee uur)

We hopen velen van u weer te kunnen en mogen begroeten.

Hebt u vervoer nodig, neem dan even contact op met Roelof Heeling, tel. 0524-532075 of met Jan Weggemans, tel. 0524-531845 en u wordt gehaald.

 

Van de penningmeester

 

In “’t Ruggesteuntje” van mei 2021 trof u ook de jaarrekening van 2020 en de begroting van 2021 aan van de penningmeester.

Zo u hebt kunnen lezen laat de begroting van 2021 een tekort zien van € 190,00.

Niet verontrustend, maar we kunnen dit niet blijven dragen.

Bovendien wordt inmiddels alles duurder. Dat geldt ook voor de PCOB v.w.b. sprekers etc.

Zoals vorig jaar mei al aangekondigd stelt het bestuur vanaf 2022 een kleine contributieverhoging voor en wel als volgt:

Individuele leden € 35,00 ( is nu € 33,50) en voor leefverbanden € 56,00 (was 52,00).

Dit dient echter goedgekeurd te worden door de leden.

In de ledenvergadering zal dit voorstel aan u worden voorgelegd ter bekrachtiging.

Ook kunt u, indien gewenst, vragen stellen over de jaarrekening en de begroting.

Zie hiervoor “t Ruggesteuntje van mei 2021

 

Hieronder een kaartje van “Hoop” en “Vertrouwen”

 

Weten
dat er na de nacht
een morgen komt.

Geloven
dat er uit
het dorre hout
iets nieuws
kan bloeien.

Vertrouwen
dat er kiemen
van vrede
sluimeren
in de aarde.

Tot ze
gewekt worden
door het licht…

 

Met een hartelijke groet van

Het Bestuur van de PCOB

Schoonebeek-Nieuw-Amsterdam/Veenoord

en hopelijk tot 28 september!

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden