10 januari 2023: nieuwjaarsreceptie

10 Jan 2023 Bolsward 14.30 uur t/m 16.30 uur Het 'Centrum' naast de gasthuiskerk: Gasthuissingel 33a.

Nieuwjaarsreceptie met bingo en verloting.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet