Welzijn en Preventie

21 aug 2022 Landelijk

Brandpreventie

Brandveilig wonen voor senioren


Bij ouderen kunnen sneller ongelukjes ontstaan, vanwege de afname in coördinatie- en inschattingsvermogen. Ook merken ouderen een beginnende brand minder snel op, door een gehoor, zicht- en reukverlies. Zij zijn daarnaast kwetsbaarder voor de gevolgen van blootstelling aan rook, minder mobiel en aangewezen op de hulp van anderen bij het vluchten.
Hieronder kunt u lezen of u uw huis nog brandveiliger kunt maken en tips wat te doen als er toch brand uitbreekt. Brandveiligheid begint bij uzelf.
Door gebruik van meer kunststoffen en elektrische apparatuur breidt een woningbrand zich snel uit. Ongeveer de helft van woningbranden zijn geen branden met grote vlammen, maar waarbij het vuur smeult. Dit soort branden veroorzaakt veel giftige rook en daardoor vallen de meeste slachtoffers. Zorg daarom dat u in uw woning op elke verdieping, het liefst in elke slaapkamer, een rookmelder installeert, als men slaapt ruikt men niets maar het gehoor werkt wel! Een rookmelder produceert een luid alarm op hoge toon als er rook ontdekt wordt. Er is een systeem te koop van gekoppelde rookmelders, dat als bijvoorbeeld een rookmelder in de keuken afgaat, alle andere rookmelders in huis tegelijk afgaan. Hierdoor is het signaal beter te horen. Zorg dat er een blusdeken of een geschikt blusmiddel aanwezig is. Voor de installatie, onderhoud en controle adviseert de brandweer u nadrukkelijk om de gebruiksaanwijzingen goed te lezen.
* De brandweer moet vanuit een rijdende auto kunnen zien of ze op het juiste adres zijn. Zorg ervoor dat uw huisnummer duidelijk te zien is. Kies voor uw huissleutels een vaste, veilige opbergplaats waar u snel bij kunt, zodat u, als het nodig is, uw huis snel kunt verlaten.
* Voorwerpen die in de looproute van de gang en trap staan kunnen hinderen als u bij brand moet vluchten. Ook kan de brandweer dan misschien door obstakels moeilijk in uw huis komen.
* Bij brand of gas lekkage in de meterkast moet de gastoevoer snel worden afgesloten, dus de hoofdafsluiter van gas dient goed bereikbaar te zijn. De meterkast dient vrij te zijn van brandbare materialen. Een aardlekschakelaar kan brandgevaar beperken. Als er regelmatig kortsluiting is dient de oorzaak te worden opgespoord en verholpen. Zijn alle zekeringen in de meterkast in orde?

* De cv-ketel dient regelmatig te worden gecontroleerd.  Slechte verbranding kan koolmonoxide doen ontstaan. De ruimte rondom de ketel dient eveneens vrij te zijn van brandbare materialen.
* Het gebruik van een wasdroger veroorzaakt veel pluizen en dit kan brand veroorzaken. Na het drogen dienen deze pluizen te worden verwijderd. Als de kranen en slangen van een wasmachine niet in orde zijn kan er waterschade ontstaan en daarmee is er risico op kortsluiting.
* Zorg ervoor dat de gasslang van een niet-ingebouwd gasfornuis buiten de hitte van de gaspitten blijft. Controleer de gasslang regelmatig op scheurtjes, de levensduur is maximaal 15 jaar. Houd brandbare spullen zoals gordijnen, thee- en handdoeken uit de buurt van het kooktoestel. Laat, tijdens het koken, geen pannen op het gasfornuis, inductiekookplaat enz. staan als u weggaat.
Als de ‘vlam in de pan’ slaat, doe dan een deksel op de pan. Gebruik nooit water om het vuur te blussen. Schakel het fornuis, kooplaat én de afzuigkap uit. Laat de pan een half uur staan om af te koelen en controleer daarna of het vuur écht uit is. Vet kan in de afzuigkap komen en ook vlam vatten. Maak daarom de kap regelmatig schoon en vervang óf reinig de filters.
* Het is raadzaam om de geiser jaarlijks te laten controleren en reinigen. Een goed afgestelde geiser heeft een blauwe vlam.  Een slecht werkende geiser kan het gevaarlijke koolmonoxide veroorzaken. Mogelijke signalen dat er iets mis is zijn een geel/oranje gasvlam, beslagen ramen en een gaslucht. Ook kan het hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid veroorzaken.
* Bewaar spiritus, benzine, gasflessen enz. buiten de woning, in een goed geventileerde ruimte, zoals een schuur garage of berging. Bewaar het niet in de kelder, want gassen zijn zwaarder dan lucht. Gasflessen moeten rechtop staan. Licht ontvlambare stoffen in huis zijn een verhoogd risico.
Wijs klein- of buurkinderen op gevaren van spelen met lucifers en aanstekers.
* Gebruik goedgekeurde, niet beschadigde, elektrische snoeren en stekkerdozen en verbind deze niet zomaar onderling met elkaar. Door teveel verbindingen kan er overbelasting ontstaan met brand als gevolg. Leg snoeren niet onder een mat of tapijt. Kabelhaspels dienen altijd helemaal uitgerold te worden, opgerolde haspels kunnen oververhit raken en brand veroorzaken. Een elektrische deken kan door kortsluiting of oververhitting brand veroorzaken. Gebruik elektrische dekens volgens de gebruiksaanwijzing. Brand door roken in bed is helaas een veel voorkomende oorzaak van een fatale woningbrand.
* Flatscreens televisie zoals LCD en LED toestellen produceren veel minder warmte en trekken minder stof aan dan een televisie met beeldbuis (oudere type). Schakel de t.v. met beeldbuis daarom altijd uit als u gaat slapen of wanneer u weg gaat. Een flatscreen kan eventueel op standby blijven staan.
Haal bij onweer en langdurige afwezigheid de stekkers uit het stopcontact. Houd daarbij altijd het stopcontact vast.
* Gebruik nooit spiritus of benzine om de open haard aan te steken, maar aanmaakhoutjes. Plaats een vonkenscherm om gloeiende kooltjes uit de openhaard tegen te houden. tegen te houden.
Laat de schoorsteen controleren door een betrouwbare schoorsteenveger. Zie www.aspb.nl;
* Zorg ervoor dat uw kaarsen- en waxinelichtjes standaards onbrandbaar zijn. Houd ze uit de buurt van brandbare materialen, plaats ze niet te dicht bij elkaar of op de hoek van een tafel.
* Laad uw telefoon, fietsen, scootmobiel enz. overdag op. Als het toch ’s nachts moet zet de apparaten dan niet bij snel brandbare plekken zoals bank, bed etc. Zorg altijd dat er een werkende rookmelder in de buurt is, mocht het toch fout gaan, dan wordt men in ieder geval gewaarschuwd. De brandweer raadt ’s nachts opladen altijd af! Koop alleen apparaten, batterijen en opladers van gerenommeerde fabrikanten en volg hun gebruiksaanwijzing op, gebruik alleen de originele oplader die bij het product geleverd is. Laat apparaten afkoelen na langdurig of intensief gebruik. Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij/accu vol is en zet ze niet in het directe zonlicht. Controleer een oplader of batterij op beschadiging als deze is gevallen, vervang ze als dat nodig is. Veel nieuwe smartphones zijn tegenwoordig uitgerust met de mogelijkheid om draadloos op te laden. Een nadeel hiervan is dat de telefoon sneller heet wordt, gebruik geen goedkoop alternatief.
* Brand veroorzaakt vaak stroomuitval. Bij aanschaf van een traplift is het noodzakelijk dat deze bij stroomuitval werkzaam blijft. Koop daarom een traplift die werkt op netvoeding én op batterijen. Dus die voorzien zijn van accu’s die constant door de netvoeding worden opgeladen. Als dit uitvalt, nemen de batterijen die in de accu’s zitten het over en wordt u veilig naar uw bestemming gebracht. In het geval van een zeer lange stroomstoring kunt u nog een paar ritjes  gebruik blijven maken van de traplift. Overweegt u om een tweedehands traplift te kopen informeer dan uitgebreid naar de veiligheid en ga niet alleen op een lagere prijs af.
* Lithium-ion batterijen komen we steeds vaker tegen. Ze worden toegepast in bijv. de accu’s van elektrische fietsen, smartphones, tablets, laptops, koptelefoons, elektrische tandenborstels, enz. In dit type batterij zit veel meer energie dan in een standaard batterij. Een lithium-ion batterij is een middel om energie in op te slaan en die chemische energie omzet in elektrische energie. Ze onderscheiden zich door hoge energiedichtheid en herlaadbaarheid. Deze batterijen kunnen in brand vliegen zeker bij gebruik van niet-originele laders. Er kan een hevige ontbranding plaatsvinden en de gassen daarvan zijn giftig. Adem dit dus niet in. Let op lekkende vloeistof, overmatige hitte, sterke geur, rook en vonken. Stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en koppel deze eventueel los van de lader. Verplaatst het apparaat naar buiten en uit de buurt van brandbare materialen.

Hieronder leest u tips van de brandweer wat te doen als er toch brand uitbreekt

Onvoorzichtig gebruik van apparatuur is één van de belangrijkste oorzaken van woningbrand. Door gebruik van meer kunststoffen en elektrische apparatuur breidt een woningbrand zich snel uit. U heeft vaak maar drie minuten de tijd om uw huis veilig te verlaten. Tot de brandweer er is, bent u op uzelf aangewezen. Zorg daarom dat u weet wat u moet doen bij brand!
1. Blijf kalm.
2. Waarschuw uw huisgenoten.
3. Bel 112 en geef uw naam en adres op.
4. Verlaat via de kortste weg de woning.
5. Houd deuren en ramen gesloten en sluit de deuren achter u.
6. Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer.
7. Ga naar een afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is.
8. Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden.
Breng, ook bij een klein brandje, uw huisgenoten in veiligheid en waarschuw altijd de brandweer. U weet immers vooraf niet of de brand klein blijft. Een beginnende brand kunt u soms zelf blussen met een blusdeken of een geschikt blusmiddel.
Voel eerst aan de deurklink voordat u een deur opent. Is deze heet, dan kan er bij opening en steekvlam ontstaan. Als u het huis niet uit kunt, ga dan naar het balkon of een kamer aan de straatkant. Leg eerst een (nat) laken of kleed tegen de spleet aan de onderkant van de deur om de rook tegen te houden. Open dan pas de balkondeur of een raam en roep om hulp. Verwijder direct kleding. Gebruik geen zalfjes maar dek de brandwond losjes af met huishoudfolie en ga zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Rook bevat giftige gassen en het inademen hiervan is levensgevaarlijk, kunststof materiaal van wanden en plafonds kunnen bij brand giftige stoffen afgeven. Voorkom dus dat u in de rook staat. Blus alleen als u zeker weet dat u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten.
Bedenk een vluchtroute voor als u het huis (’s nachts) snel moet verlaten. Zelfs in de kleinste ruimte die u door en door kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. Het oefenen van een vluchtplan en afspreken van een verzamelplaats is belangrijk.

Meer informatie over o.a.  geschikte blusmiddelen leest u op www.brandweer.nl;

Veiligheid

Binnenkort hier meer over veiligheid in en rond huis

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden