AAL Anathema

Active and Assisted Living

Het EU-programma Active and Assisted Living (AAL) heeft als doel actief en gezond ouder worden met behulp van ICT en technologie.

Technologie kan een handig hulpmiddel zijn om de gezondheid van senioren te bevorderen. Daarom nam KBO-PCOB meer dan tien jaar deel aan internationale projecten op dit gebied. Deze internationale projecten werden onder meer gefinancierd vanuit de Europese Commissie. Hiermee worden technologieën, vaak apps voor op de telefoon, ontwikkeld om ervoor te zorgen dat senioren langer zelfstandig en gezond thuis kunnen blijven wonen. Onze rol als KBO-PCOB is om te kijken of senioren die ook daadwerkelijk willen en kunnen gebruiken.

Anathema, technologie voor tijdloze seksuele gezondheid
Het laatste project waar KBO-PCOB aan bijdroeg was Anathema. Doel van dit project is om bestaande informatie en oefeningen over seksuele gezondheid via een app op de mobiele telefoon aan te bieden. De smartphone biedt de mogelijkheid om zelf anoniem naar informatie over seksuele gezondheid te zoeken. Hulp vragen bij een psycholoog of seksuoloog vereist meestal langdurige en persoonlijke betrokkenheid, waardoor deze methode vaak kan falen. Daarom kan een app als Anathema op een laagdrempelige wijze ondersteuning bieden in de bevordering van seksuele gezondheid. Doordat de app gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en destigmatiserend is zullen gebruikers opener staan tegenover interventie en profiteren van de positieve ervaringen.

Uit onderzoek via het Nederlandse Nationale Seniorenpanel (n=1.119) blijkt dat seksuele gezondheid een thema is dat speelt bij senioren van 55 jaar en ouder, en dat zij behoefte hebben aan informatie.

De Europese projectgroep ontwikkelde en testte een Anathema app waarin traditionele vormen van seksuele interventies laagdrempelig en toegankelijk app worden voor senioren. De Nederlandse versie biedt een generieke versie voor senioren. De Engelse, Duitse, en Portugese versies bieden ook informatie voor senioren na overleving van een beroerte of darmkanker.

De app Anathema voor de mobiele telefoon biedt een educatief programma, opgebouwd met vijf modules:

  1. Een algemene introductie van seksualiteit;
  2. Wanneer leeftijd en ziekte een obstakel vormen;
  3. Emotionele en fysieke intimiteit;
  4. Verkennen van iemands seksualiteit;
  5. Plannen voor een bevredigend seksleven op termijn.

KBO-PCOB droeg bij door gedurende de ontwikkelingsfase input en feedback vanuit de doelgroep op te halen. Dit deed ze via vragenlijsten, workshops een pre-test en een pilotstudie in Nederland. Bij de pilotstudie lag de focus op aanvaardbaarheid en gebruiksvriendelijkheid; en deze was zelf geleidend. (In Portugal loopt ook een pilot met een focus op effectiviteit; onder begeleiding van professionele zorg. En in Oostenrijk liep een pilot met focus effectiviteit; gemixte versie).

In totaal is binnen het gehele Europese project van ruim 1.400 respondenten en deelnemers input opgehaald.

De eerste resultaten van de pilotstudies duiden erop dat de app Anathema kan bijdragen aan bevordering van de seksuele gezondheid van senioren. Daarnaast gaven deelnemers suggesties voor verbeteringen. Op moment van schrijven worden de definitieve eindresultaten geanalyseerd. Publicatie daarvan wordt verwacht in 2024. De app partner SPRIGS BV, die de app bouwde, verwerkt de opgehaalde verbetersuggesties.

De app is interessant voor senioren, psychologen en seksuologen, behandelaren, gespecialiseerde revalidatiecentra en senioren- en patiëntenorganisaties.

De app is tot en met 2024 gratis beschikbaar via de App Store of Google Play.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden