En alweer een prachtig nieuw nummer van ons ledenmagazine! februari 2023

VALENTIJNDAG
2 weken gratis daten

De senioren colalitie – samen bereik je meer
Nog nooit – werken zoveel 55+’ers
Digitaal onderzoek – liever appen dan bellen

 

 

 

 

 

‘Maître’ Sergio Vyent

“Ik ben voor mijn eigen geluk verantwoordelijk’

 

 – – – – – – – – – – 
“Ook de provinciale verkiezingen en thema’s als wonen en zorg in een samenleving waar iedereen op een goed manier oud kan worden, staat hoog op de agenda. Omdat wij ervan uitgaan dat je juist sterker wordt door samen te werken, pakken we de belangenbehartiging al enige tijd samen op met collega-ouderenorganisaties zoals ANBO, NOOM en de koepel Gepensioneerden. Samen vertegenwoordigen we ruim 350.000 leden, dat maakt toch meer indruk als je bij de minister aan tafel zit.”, aldus Ingrid Rep in haar voorwoord van het Magazine van KBO-PCOB.

Het magazine is een uitgave van KBO-PCOB, en verschijnt 10 x per jaar.
KBO-PCOB-leden ontvangen het gratis.
Een abonnement kost € 35 per jaar.

Nog één keer: Een jaar lang (10 nummers) Magazine van KBO-PCOB.
10 voor maar € 17,50 i.p.v. € 35,00
Nu 50% korting
Aanbieding geld slechts tot 28 februari 2023

 

Foto’s van busreis op 22 november 2022 naar Veenendaal

Bijeenkomsten PCOB Ede februari tot en met mei 2023

Het programma voor de maanden februari tot en met met 2023 ziet er als volgt uit.

8 februari : Jan Overbeeke over de historie van onze achternamen.
15 februari: prof. dr. Arnold Huijgen over zijn boek “Maria, icoon van genade”.
1 maart:  jaarvergadering,
15 maart:  ds. Davy Hoolwerf  – Paasviering en de Pesachmaaltijd,
12 april: Otto de Bruijne over wandeling met God n.a.v. schilderijen
10 mei: Celliste Lucia Swarts over de Bachvereniging met muziek fragmenten

De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw “Rehoboth”, Driehoek 11 Ede. We beginnen om 14:30 uur en stoppen uiterlijk 16:45 uur.
In afwijking daarvan begint de bijeenkomst van 15 februari om 19:30 uur en de jaarvergadering op 1 maart om 15:30 uur.

Naast leden zijn belangstellenden van harte welkom.

Nieuwsbrief september 2023

https://www.pcob.nl/wp-content/uploads/2022/09/nieuwsbrief-september-2022.doc

Rabo Club Support

Wij doen ook mee aan

Voor de Rabo ClubSupport stelt de RABO bank geld beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die bij de RABO bankieren.
Als lid van de Rabobank bepaal jij welke club/vereniging een financiële ondersteuning ontvangt.
Kortom jouw stem is geld waard, dus stem en steun onze PCOB.

Stemmen: Van 5 tot en met 27 september voor Rabo LEDEN.

Stemmen doe je op

www.rabo.nl/clubsupport, of op je Rabo app.     en kies dan voor PCOB Wierden

Het houdt in dat je een betaalrekening moet hebben bij de RABO bank.

Vanaf 3oktober zijn de uitreikingen en horen alle “clubs” welke financiële ondersteuning ze krijgen.

Zegt het voort

Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen:
Leden vanaf 12 jaar mogen al mee stemmen.
Elk lid mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen.
Hoe meer stemmen op de PCOB Wierden worden uitgebracht, des te hoger de te ontvangen bijdrage alsbesteding voor de PCOB.

Door het uitbrengen van een stem als lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en
in het kader van Rabo ClubSupport worden gebruikt door Rabo ClubSupport.

Nieuwsbrief KBO-PCOB Leiderdorp juli/augustus 2022

afdeling Leiderdorp

 

Secretaris KBO-PCOB: Marianne van der Bijl-Kamphuis

Laan van Berendrecht 290 2352 VP  Leiderdorp  071 589 71 10  dmvdbijl@ziggo.nl

 

Penningmeester KBO: Wim Rijsbergen Penningmeester PCOB: Margriet Kapteyn-Besemer

Van Alphenplein 92  2353 CN Leiderdorp Van Effendreef 22  2353 BN Leiderdorp

071 523 89 17   w.rijsbergen1@kpnplanet.nl 071 589 23 15  mkapteyn.besemer@gmail.com

NL65 INGB 0000 1309 64  KBO Afd. Leiderdorp NL36 INGB 0005 2760 75  PCOB Afd. Leiderdorp

 

Nieuwsbrief juli/augustus 2022

 

Terugblik lezing Leiderdorps museum

Op 24 mei hield de heer Bob Reidsma, voorzitter van het Leiderdorps museum, een interessante lezing over het ontstaan van ons dorp. Leiderdorp is ouder dan Leiden. De geschiedenis van Leiderdorp begint in de 8ste eeuw, de Romeinse tijd onder de naam ‘Leithon.’ In de 10e eeuw stonden er al boerderijen rond het riviertje de Leitha, een zijriviertje van de Rijn. In de middeleeuwen werden er diverse kastelen gebouwd. Leiderdorp strekte zich uit tot aan de Burcht in Leiden. De heer Reidsma vertelde ons nog heel veel meer. Wilt u meer weten, breng dan eens een bezoek aan ons Leiderdorpse Museum.

 

Verslag boottocht over de Drecht en de Does door onze leden Thea en Hans Duiser

Nog vers in ons geheugen ligt de prachtige boottocht die wij op vrijdag 17 juni jl maakten over de rivieren en kanalen door het veengebied van midden-Zuid-Holland. Een mooiere dag hadden de bestuurders van KBO/PCOB Leiderdorp niet kunnen uitzoeken. Een vrijwel onbewolkte hemel, een zomerse temperatuur en weinig wind was ons deel op deze tocht die begon vanaf de Zijldijkkade van Leiderdorp.

Om elf uur meerde MPS De Rijnstroom van Rederij van Hulst aan, waarna wij aan boord werden gehesen door een behulpzame bemanning. Vrijwel alle beschikbare plaatsen (90) werden bezet door onze leden en enkele “buitenstaanders”. Buitenzittenden waren er ook, want 19 personen, waaronder wij, genoten van de buitenlucht op de glad geverniste maar wat harde houten banken op de achterplecht. Een opvallende verschijning was daar een dame gekleed in een fraai blauw broekpak.

De tocht voerde ons eerst langs de industriewijk van Leiderdorp. Daarna ging het linksaf, de Rijn op, onder welbekende bruggen door en over de verdiept gelegde rijksweg A4. Zodoende keken we eens van een andere kant op Leiderdorp.

Bij de monding van Does aangekomen, ondervonden we helaas vertraging omdat de kapitein het schip aan de wal moest leggen om een van de passagiers, die onwel was geworden, aan een ambulance over te dragen [red.: gelukkig bleek in het ziekenhuis dat mevrouw door een vochttekort onwel was geworden. Na een infuus en veel drinken was ze ‘s avonds weer gezond en veilig thuis, met een bloemetje van het bestuur voor de schrik]. De vertraging had ook consequenties voor de passage onder de Doesbrug, aangezien de brugwachter niet op ons had gewacht. Maar toen we eenmaal onder deze brug waren gevaren lag een schitterend landschap voor ons. Bijzonderheden hiervan vernamen wij van de kapitein: een nog steeds inklinkend veen, eeuwenoude molens van allerlei soort, met eigenaars die of RK of Protestant waren wat je aan de kleur kon zien, wieken met extra zeilen, wipmolens die met behulp van kettingen op de wind konden worden gezet. Goede opmerkers zagen ook een “zwaluwwand” en de grotendeels afgebrande kerk van Hoogmade.

Hierna verwijdde zich de rivier tot een meer, we bereikten de Wijde Aa en aansluitend het Braassemermeer. Daarna verder noordwaarts, langs Oude Wetering, waarbij een aldaar geboren en getogen deskundige [red.: namelijk PCOB-voorzitster Ellis Groothoff] ons wees op gevels van o.a. oude kerken. Inmiddels waren wij voorzien van lekkere soep, een paar broodjes en drankjes.

Nu sloegen we rechtsaf de Drecht op, een gegraven veenkanaal, en passeerden Leimuiden. Een nog te repareren brug belette ons nog veel verder te gaan, zodat op een geschikte (brede) plek moest worden gekeerd.

Daarmee begon de terugreis, over de Ringvaart van de Haarlemmermeer (-5 m NAP) waarvan de kapitein ons wist te vertellen dat die in minder dan 5 jaar was drooggelegd met behulp van 3 gemalen. Dan linksaf de Kaag op, waarvan wij aanvankelijk de Kever bevoeren en daarmee het Kaageiland aan onze rechterkant hielden.

Omstreeks vier uur werd iedereen met gepaste voorzichtigheid weer aan wal gezet. Maar tevoren was de ons door de kapitein verschafte kennis nog even door hem getest.

Volgens ons zal niemand met een onvoldaan of hongerig gevoel terugzien op deze mooie tocht. Toch zullen wellicht enkelen, zoals wij, er nog wel een flinke nadorst en ook hier en daar op de huid roodverbrande plekken aan hebben overgehouden. Wat dit laatste betreft: helaas, eigen schuld!

Veel dank aan onze bestuurders, die ons dit leuke “uitstapje” aanboden!

 

Telefonisch contact tegen eenzaamheid

Blijf niet zitten met je verhaal, maar vraag om een gesprekspartner die luistert. Praten lucht op. KBOPCOB heeft speciaal getrainde vrijwilligers die graag hun tijd beschikbaar stellen om naar u te luisteren. Schroom niet en bel hiervoor naar de Servicetelefoon, bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 13 uur. De vrijwilligers kijken of er een gesprekspartner in uw omgeving is voor een persoonlijk huisbezoek of een telefonisch gesprek.

Een andere mogelijkheid is de Landelijke Luisterlijn van Sensoor, bereikbaar 24 uur per dag via 0900 0767.

 

Verplichte indiening belastingaangifte inkomstenbelasting

Wanneer u een brief hebt gekregen van de belastingdienst met een verzoek tot het doen van belastingaangifte voor mensen met een klein inkomen, bent u verplicht om aangifte te doen. Het verzoek is dus niet vrijblijvend. Reageert u niet op het verzoek, dan riskeert u een boete. Deze boete zal steeds verhoogd worden als u opnieuw niet op het verzoek reageert. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan even contact op met Wim Rijsbergen (071 523 8917).

Programma activiteiten tweede helft 2022

Tenzij anders vermeld bij de activiteit, is de aanvang van de middagen om 14:30 uur, inloop vanaf 14:00 uur en het entreegeld is € 3,00 p.p. (niet-leden € 5,00).

 

Koffie-ochtend bij Holle Bolle Gijs buitenterras Winkelhof, dinsdag 9 augustus

Vanaf 10:30 uur zijn wij welkom op het terras bij Holle Bolle Gijs, net als vorig jaar. U kunt weer eens genoeglijk bijpraten onder het genot van een kopje koffie of thee en een heerlijk stuk appeltaart. En na verloop van tij ontvangt u een tweede kopje koffie of thee.

Voor deze activiteit vragen wij van ieder lid een bijdrage van € 5,00, niet-leden betalen € 7,00, liefst gepast betalen. U kunt zich voor deze activiteit opgeven bij Marianne van der Bijl, tel. 071 589 7110.

 

Onderwijs vroeger en nu Scheppingskerk, dinsdag 20 september

De heer Gerard Leijsen heeft 40 jaar gewerkt in het christelijk lager en basisonderwijs, als onderwijzer en schooldirecteur. Met veel beelden gaat hij in op het onderwijs vóór 1800, de schoolstrijd, aap-noot-mies, oude schoolplaten, handwerken, rapporten en nog heel veel meer. Een heel leuke en leerzame middag!

 

Paddenstoelen Scheppingskerk, donderdag 20 oktober

Als de dagen weer korter worden, het buiten vochtiger en kouder wordt en de blaadjes gaan vallen, is het feest voor de paddenstoelen in het bos. De heer Van Dijk wijdt ons in in de vele mooie en minder mooie, eetbare of (zeer) giftige soorten in de natuur.

 

Begrotingsvergadering Scheppingskerk, donderdag 17 november

Tegen het einde van het haar presenteren de penningmeesters altijd in een korte ledenvergadering hun begrotingen voor het komende jaar. Daarbij wordt ook altijd de contributie voor dat nieuwe jaar vastgesteld.

Als we deze noodzakelijke besluiten genomen hebben, gaan we aan de koffie of thee en daarna is het traditie om het met een leuk spel nog gezellig te maken.

 

Kerstviering Kerk De Goede Herder, donderdag 8 december

Na enkele stille jaren door corona, zullen we op 8 december weer een gezellige en sfeervolle Kerstviering met elkaar hebben in het feestelijk versierde atrium van de Goede Herder. Harpiste Regina Ederveen verzorgt de muzikale omlijsting, er zal natuurlijk een hapje en een drankje zijn en nog veel meer. Nadere informatie vindt u in een volgende nieuwsbrief.

 

Geef licht,

Geef alles wat je hebt,

Geef de liefde een gezicht.

 

(Stef Bos)

paasgroet

de paasgroetvan 2022 voor de leden van onze afdeling