Test 2

Test 2

Nieuwsbrief februari 2024

Van de voorzitter

Na een drukke en volle maar mooie decembermaand is dit weer de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar. Het is al weer bijna februari en de dagen worden al weer langer. Ik denk dat u dat niet erg vind, want er waren dagen bij dat het bijna niet licht werd. Een nieuw jaar , een nieuw begin,  uitkijken naar de lente, de zomer. Het zal ons allemaal weer goed doen. Als je een tuin of een balkon hebt, dan met lekker weer een “bakkie doen” buiten. Hoe fijn kan dat zijn .
En dan lees ik in Lucas 19 vers 5: “ Vandaag moet ik (Jezus) in jouw huis, in jouw tuin verblijven. Dat is toch prachtig, maar bij veel mensen komt Jezus niet thuis. Ja bij Martha ,Maria en Lazarus. Bij het zieke dochtertje van Jaïrus en bij de tollenaar Zacheüs. En wees eerlijk, ook wij zouden Jezus wel in ons huis willen  ontvangen. Een  aanraking van hemzelf, een speciaal woordje of een handtekening van de meester. Wees dan niet teleurgesteld dat Hij niet bij jou binnen komt. Misschien gaat Hij jouw deur voorbij omdat anderen hem harder nodig hebben. Of misschien zag je het niet dat Hij bij jou binnenkeek toen Hij voorbij ging. Het is in ieder geval goed om te weten dat Jezus in de buurt is, dat wij altijd kunnen vragen of Hij met ons mee wil gaan, waar dat ook is. Het is ook  fijn als u onze middagen weer bezoekt.
Straks de jaarvergadering en elke maand een middag waar we naar uit kunnen zien. Wij als bestuur vinden het fijn u daar te ontmoeten.
Een goede maand toegewenst.
Gerrit v.d. Lugt  

Onze zieken
Wij denken aan onze zieken.  We weten dat er bij verschillende leden veel verdriet is omdat een partner of iemand anders in de familie of vriendenkring  heel erg ziek is en thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijft
We bidden voor kracht en sterkte om hier mee om te kunnen gaan.

Nieuwe Leden
Wij zijn blij om weer drie nieuwe leden te mogen verwelkomen. Een hartelijk welkom aan Mevr. Mien Keijzer-Ottevanger en het echtpaar Luc en Ina Doorduin. We hopen dat we u vaak op onze middagen mogen begroeten. Van harte welkom !

Jaarvergadering 20 februari Aanvang 14.30 uur.
De agenda van de jaarvergadering vindt u elders in de nieuwsbrief
Daarna  een lezing van dhr. v.d. Bos over “ Baggergoud”
We beginnen deze middag met de jaarvergadering.
Nadat we het reilen en zeilen van onze vereniging hebben besproken gaan we luisteren naar dhr. Daniël v.d. Bos. Hij heeft in het boek Baggergoud het waar gebeurde verhaal beschreven .
Als in 1946 bij het uitdiepen van de vaargeul in de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen goud wordt opgebaggerd, wordt Nederland met een schok wakker. Wat was de geheime missie van de Loodsboot 19 tijdens de eerste twee oorlogsdagen? Van wie is dat goud, dat al die jaren sluimerde op de rivierbodem? Dit is het waargebeurde verhaal over een ramp, die veel Maassluise gezinnen in rouw dompelde. Een goudstaaf raakt voor altijd zoek in Antwerpen. Waren de betrokkenen goed of fout in de oorlog? Het recht krijgt zijn loop, celdeuren worden gesloten, maar de goudkoorts gaat niet liggen.
Nieuwsgierig
geworden? Kom luisteren dinsdagmiddag 20 februari.
Ook niet leden van harte welkom!

Prijzen in de Prinsenhof verhoogd
Per 1 januari zijn de prijzen in de Prinsenhof verhoogd
De bezoekersbijdrage is nu € 0,60 en de koffie/thee kost nu € 0,85. Wij vragen u  daarom om op de ledenmiddag het “Koffiemandje “ niet te vergeten.
Nu we het toch over prijsverhogingen hebben, op de agenda  van de jaarvergadering komt ook een voorstel voor contributie verhoging. De afgelopen tien jaar hebben we geen contributie verhoging voorgesteld maar dat gaan we nu wel doen, en wel om de volgende reden. Zoals u weet moeten wij aan het hoofdkantoor altijd een contributie afdracht doen, waar dus het kantoor en de mensen die daar werken van betaald moeten worden. De mensen die daar werken zorgen voor de belangenbehartiging van de PCOB leden,  als er in Den Haag iets wordt voorgesteld en wat in het nadeel is van de senioren, zijn dat de mensen  die aan de bel trekken. Heel belangrijk  dat dit allemaal kan gebeuren. Omdat alles duurder is geworden denk aan de lonen, de huisvesting kosten gaat de afdracht omhoog, wij moeten  volgend jaar meer afdragen. Om toch nog wat geld over te houden om onze middagen te kunnen organiseren willen we op de ledenvergadering voorstellen om met ingang van 1 -1-2025 de contributie te verhogen.
Voor een leefverband was € 55,00 ( afdracht naar hoofdkantoor€  42.00) naar € 60,00
1 persoon was € 34,00( afdracht naar hoofdkantoor € 21,00) naar € 37,50

En nu we het toch over geld hebben, wilt u de contributie voor het jaar 2024 voor 1 maart overmaken naar
NL97 Rabo 0149 1870 25 t.n.v.. PCOB Maasdijk Hartelijk dank namens de  penningmeester 

 

nieuwsbrief februari 2024

Van de voorzitter

Na een drukke en volle maar mooie decembermaand is dit weer de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar. Het is al weer bijna februari en de dagen worden al weer langer. Ik denk dat u dat niet erg vind, want er waren dagen bij dat het bijna niet licht werd. Een nieuw jaar , een nieuw begin,  uitkijken naar de lente, de zomer. Het zal ons allemaal weer goed doen. Als je een tuin of een balkon hebt, dan met lekker weer een “bakkie doen” buiten. Hoe fijn kan dat zijn .
En dan lees ik in Lucas 19 vers 5: “ Vandaag moet ik (Jezus) in jouw huis, in jouw tuin verblijven. Dat is toch prachtig, maar bij veel mensen komt Jezus niet thuis. Ja bij Martha ,Maria en Lazarus. Bij het zieke dochtertje van Jaïrus en bij de tollenaar Zacheüs. En wees eerlijk, ook wij zouden Jezus wel in ons huis willen  ontvangen. Een  aanraking van hemzelf, een speciaal woordje of een handtekening van de meester. Wees dan niet teleurgesteld dat Hij niet bij jou binnen komt. Misschien gaat Hij jouw deur voorbij omdat anderen hem harder nodig hebben. Of misschien zag je het niet dat Hij bij jou binnenkeek toen Hij voorbij ging. Het is in ieder geval goed om te weten dat Jezus in de buurt is, dat wij altijd kunnen vragen of Hij met ons mee wil gaan, waar dat ook is. Het is ook  fijn als u onze middagen weer bezoekt.
Straks de jaarvergadering en elke maand een middag waar we naar uit kunnen zien. Wij als bestuur vinden het fijn u daar te ontmoeten.
Een goede maand toegewenst.
Gerrit v.d. Lugt  

Onze zieken
Wij denken aan onze zieken.  We weten dat er bij verschillende leden veel verdriet is omdat een partner of iemand anders in de familie of vriendenkring  heel erg ziek is en thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijft
We bidden voor kracht en sterkte om hier mee om te kunnen gaan.

Nieuwe Leden
Wij zijn blij om weer drie nieuwe leden te mogen verwelkomen. Een hartelijk welkom aan Mevr. Mien Keijzer-Ottevanger en het echtpaar Luc en Ina Doorduin. We hopen dat we u vaak op onze middagen mogen begroeten. Van harte welkom !

Jaarvergadering 20 februari Aanvang 14.30 uur.
De agenda van de jaarvergadering vindt u elders in de nieuwsbrief
Daarna  een lezing van dhr. v.d. Bos over “ Baggergoud”
We beginnen deze middag met de jaarvergadering.
Nadat we het reilen en zeilen van onze vereniging hebben besproken gaan we luisteren naar dhr. Daniël v.d. Bos. Hij heeft in het boek Baggergoud het waar gebeurde verhaal beschreven .
Als in 1946 bij het uitdiepen van de vaargeul in de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen goud wordt opgebaggerd, wordt Nederland met een schok wakker. Wat was de geheime missie van de Loodsboot 19 tijdens de eerste twee oorlogsdagen? Van wie is dat goud, dat al die jaren sluimerde op de rivierbodem? Dit is het waargebeurde verhaal over een ramp, die veel Maassluise gezinnen in rouw dompelde. Een goudstaaf raakt voor altijd zoek in Antwerpen. Waren de betrokkenen goed of fout in de oorlog? Het recht krijgt zijn loop, celdeuren worden gesloten, maar de goudkoorts gaat niet liggen.
Nieuwsgierig
geworden? Kom luisteren dinsdagmiddag 20 februari.
Ook niet leden van harte welkom!

Prijzen in de Prinsenhof verhoogd
Per 1 januari zijn de prijzen in de Prinsenhof verhoogd
De bezoekersbijdrage is nu € 0,60 en de koffie/thee kost nu € 0,85. Wij vragen u  daarom om op de ledenmiddag het “Koffiemandje “ niet te vergeten.
Nu we het toch over prijsverhogingen hebben, op de agenda  van de jaarvergadering komt ook een voorstel voor contributie verhoging. De afgelopen tien jaar hebben we geen contributie verhoging voorgesteld maar dat gaan we nu wel doen, en wel om de volgende reden. Zoals u weet moeten wij aan het hoofdkantoor altijd een contributie afdracht doen, waar dus het kantoor en de mensen die daar werken van betaald moeten worden. De mensen die daar werken zorgen voor de belangenbehartiging van de PCOB leden,  als er in Den Haag iets wordt voorgesteld en wat in het nadeel is van de senioren, zijn dat de mensen  die aan de bel trekken. Heel belangrijk  dat dit allemaal kan gebeuren. Omdat alles duurder is geworden denk aan de lonen, de huisvestigngskosten gaat de afdracht omhoog, wij moeten  volgend jaar meer afdragen. Om toch nog wat geld over te houden om onze middagen te kunnen organiseren willen we op de ledenvergadering voorstellen om met ingang van 1 -1-2025 de contributie te verhogen.
Voor een leefverband was € 55,00 ( afdracht naar hoofdkantoor€  42.00) naar € 60,00
1 persoon was € 34,00( afdracht naar hoofdkantoor € 21,00) naar € 37,50.

En nu we het toch over geld hebben
Het is weer tijd om de contributie te betalen voor 2024.
Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen?
                                                             U maakt de penningmeester heel erg blij.

================================================================================================

Contributie 2024 lidmaatschap PCOB graag overmaken voor 1 maart 2024

Voor een echtpaar € 55,00
Voor 1 persoon € 34,00

Naar NL 97 RABO 0149  1870  25 t.n.v. PCOB Maasdijk

================================================================================================

Uitnodiging

Voor de jaarvergadering van de PCOB afdeling Maasdijk

Deze jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 20 februari 2024

 

Plaats: De Prinsenhof  in Maasdijk Tijd: 14.30  uur
U wordt verwelkomd met koffie / thee.

Agenda

 

 1. Opening door de voorzitter                                                                                                           
 1. Jaarverslag 2023 beeld 
 1. Verslag jaarvergadering februari 2023                       

      4 Financieel verslag 2023 ( wordt ter plaatse uitgereikt) 

 1. Verslag van de kascontrolecommissie Arie van Geest en Ton Hendrix        

      6  Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie:

     6aVoorstel contributie verhoging 

 1. Pauze met een kopje koffie of thee                                                 
 2. Dhr. v.d. Bos met de lezing over “Baggergoud” een waar gebeurt verhaal 

   10   Mededelingen / Rondvraag  

 1. Afsluiting

Nieuwsbrief februari 2024

Van de voorzitter

Na een drukke en volle maar mooie decembermaand is dit weer de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar. Het is al weer bijna februari en de dagen worden al weer langer. Ik denk dat u dat niet erg vind, want er waren dagen bij dat het bijna niet licht werd. Een nieuw jaar , een nieuw begin,  uitkijken naar de lente, de zomer. Het zal ons allemaal weer goed doen. Als je een tuin of een balkon hebt, dan met lekker weer een “bakkie doen” buiten. Hoe fijn kan dat zijn .
En dan lees ik in Lucas 19 vers 5: “ Vandaag moet ik (Jezus) in jouw huis, in jouw tuin verblijven. Dat is toch prachtig, maar bij veel mensen komt Jezus niet thuis. Ja bij Martha ,Maria en Lazarus. Bij het zieke dochtertje van Jaïrus en bij de tollenaar Zacheüs. En wees eerlijk, ook wij zouden Jezus wel in ons huis willen  ontvangen. Een  aanraking van hemzelf, een speciaal woordje of een handtekening van de meester. Wees dan niet teleurgesteld dat Hij niet bij jou binnen komt. Misschien gaat Hij jouw deur voorbij omdat anderen hem harder nodig hebben. Of misschien zag je het niet dat Hij bij jou binnenkeek toen Hij voorbij ging. Het is in ieder geval goed om te weten dat Jezus in de buurt is, dat wij altijd kunnen vragen of Hij met ons mee wil gaan, waar dat ook is. Het is ook  fijn als u onze middagen weer bezoekt.
Straks de jaarvergadering en elke maand een middag waar we naar uit kunnen zien. Wij als bestuur vinden het fijn u daar te ontmoeten.
Een goede maand toegewenst.
Gerrit v.d. Lugt  

Onze zieken
Wij denken aan onze zieken.  We weten dat er bij verschillende leden veel verdriet is omdat een partner of iemand anders in de familie of vriendenkring  heel erg ziek is en thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijft
We bidden voor kracht en sterkte om hier mee om te kunnen gaan.

Nieuwe Leden
Wij zijn blij om weer drie nieuwe leden te mogen verwelkomen. Een hartelijk welkom aan Mevr. Mien Keijzer-Ottevanger en het echtpaar Luc en Ina Doorduin. We hopen dat we u vaak op onze middagen mogen begroeten. Van harte welkom !

Jaarvergadering 20 februari Aanvang 14.30 uur.
De agenda van de jaarvergadering vindt u elders in de nieuwsbrief
Daarna  een lezing van dhr. v.d. Bos over “ Baggergoud”
We beginnen deze middag met de jaarvergadering.
Nadat we het reilen en zeilen van onze vereniging hebben besproken gaan we luisteren naar dhr. Daniël v.d. Bos. Hij heeft in het boek Baggergoud het waar gebeurde verhaal beschreven .
Als in 1946 bij het uitdiepen van de vaargeul in de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen goud wordt opgebaggerd, wordt Nederland met een schok wakker. Wat was de geheime missie van de Loodsboot 19 tijdens de eerste twee oorlogsdagen? Van wie is dat goud, dat al die jaren sluimerde op de rivierbodem? Dit is het waargebeurde verhaal over een ramp, die veel Maassluise gezinnen in rouw dompelde. Een goudstaaf raakt voor altijd zoek in Antwerpen. Waren de betrokkenen goed of fout in de oorlog? Het recht krijgt zijn loop, celdeuren worden gesloten, maar de goudkoorts gaat niet liggen.
Nieuwsgierig
geworden? Kom luisteren dinsdagmiddag 20 februari.
Ook niet leden van harte welkom!

Prijzen in de Prinsenhof verhoogd
Per 1 januari zijn de prijzen in de Prinsenhof verhoogd
De bezoekersbijdrage is nu € 0,60 en de koffie/thee kost nu € 0,85. Wij vragen u  daarom om op de ledenmiddag het “Koffiemandje “ niet te vergeten.
Nu we het toch over prijsverhogingen hebben, op de agenda  van de jaarvergadering komt ook een voorstel voor contributie verhoging. De afgelopen tien jaar hebben we geen contributie verhoging voorgesteld maar dat gaan we nu wel doen, en wel om de volgende reden. Zoals u weet moeten wij aan het hoofdkantoor altijd een contributie afdracht doen, waar dus het kantoor en de mensen die daar werken van betaald moeten worden. De mensen die daar werken zorgen voor de belangenbehartiging van de PCOB leden,  als er in Den Haag iets wordt voorgesteld en wat in het nadeel is van de senioren, zijn dat de mensen  die aan de bel trekken. Heel belangrijk  dat dit allemaal kan gebeuren. Omdat alles duurder is geworden denk aan de lonen, de huisvestigngskosten gaat de afdracht omhoog, wij moeten  volgend jaar meer afdragen. Om toch nog wat geld over te houden om onze middagen te kunnen organiseren willen we op de ledenvergadering voorstellen om met ingang van 1 -1-2025 de contributie te verhogen.
Voor een leefverband was € 55,00 ( afdracht naar hoofdkantoor€  42.00) naar € 60,00
1 persoon was € 34,00( afdracht naar hoofdkantoor € 21,00) naar € 37,50.

En nu we het toch over geld hebben
Het is weer tijd om de contributie te betalen voor 2024.
Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen?
 U maakt de penningmeester heel erg blij.

=====================================================================

Contributie 2024 lidmaatschap PCOB graag overmaken voor 1 maart 2024

Voor een echtpaar € 55,00
Voor 1 persoon € 34,00

Naar NL 97 RABO 0149  1870  25 t.n.v. PCOB Maasdijk

=======================================================================

Uitnodiging

voor de jaarvergadering van de PCOB afdeling Maasdijk
Deze jaarvergadering wordt gehouden op
dinsdag 20 februari 2024

Plaats: De Prinsenhof  in Maasdijk Tijd: 14.30  uur
U wordt verwelkomd met koffie / thee.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter                                                                                                           
 1. Jaarverslag 2023 beeld
 2. Verslag jaarvergadering februari 2023    
 1.  

     4 Financieel verslag 2023 ( wordt ter plaatse uitgereikt)

 1. Verslag van de kascontrolecommissie Arie van Geest en Ton Hendrix   

      6   Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie:

      7   Voorstel contributie verhoging 

 1. Pauze met een kopje koffie of thee                                                 
 2. Dhr. v.d. Bos met de lezing over “Baggergoud” een waar gebeurt verhaal 

     10 Mededelingen / Rondvraag  

 1. Afsluiting

En alweer een prachtig nieuw nummer van ons ledenmagazine oktober 2023

SAMEN SLIM BEWEGEN

KORTINGVOOR U: op Vier het leven & Festival Laatbloeiers
DEMENTIE STOPPEN nog voor het begint
PRIKKEN voor ouderen

 

 

 

 

 

Anne Wil Blankers:
“Levenservaring komt bij het spelen goed van pas.”

 

Het najaar komt weer in zicht en daarmee ook het oktobernummer dat volgende week verschijnt. Ditmaal met o.a. Anne Wil Blankers (82), de grande dame van het Nederlands toneel, die zichzelf vooral als een ‘bofferd’ ziet die van verhalen vertellen haar werk heeft mogen maken.

ZORGEN OM ZORG
“Het idee dat kinderen, familie n buren maar mantelzorg moeten leveren, is belachelijk, vond een van de bellers. ‘Die vrouw (demissionair minister Conny Helder) heeft geen idee van de werkelijkheid. Mijn dochter woont heel ver weg, bij wie moet ik dan terecht? Bij vrienden of mensen in de buurt? lees verder het voorwoord van Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB in het magazine KBO-PCOB van oktober 2023.

Wil je meer nieuws?
Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen KBO-PCOB en wat we allemaal voor je doen? Abonneer je dan op onze (gtatis) digitale nieuwsbrief. Ga naar www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven en meld je aan.

Voorgenomen fusie PCOB – ANBO

Begin dit jaar besloten de ledenvergaderingen van de PCOB en ANBO groen licht te geven voor de verkenning/voorbereiding van een fusie. We hebben lang gehoopt, dat het voorgenomen samengaan van de Unie KBO en PCOB tot een sterk KBO-PCOB zou leiden. Op lokaal niveau wordt er vaak heel prettig samengewerkt, maar één vereniging KBO-PCOB zit er (nog} niet in.
Na zeven jaren interne pogingen heeft PCOB de regie genomen. Wij zijn een gezonde vereniging, maar hebben te maken met vergrijzing en ledenverlies. Er is op landelijk niveau overleg gestart met de ANBO, om te kijken op welke manieren er (beter) samengewerkt kan worden. Bijvoorbeeld als het gaat om belangenbehartiging in Den Haag en het in stand houden van een tijdschrift.
De PCOB heeft een eigen identiteit en een afdelings-netwerk en ANBO heeft krachtige aanvullende diensten. Wij vertrouwen erop, dat we met behoud van onze eigenheid samen van grote betekenis kunnen zijn voor senioren in Nederland. Wij zijn ons ten volle bewust van onze wortels in de Schrift en het Evangelie.

Op 29 juni spraken de ledenraden van PCOB en ANBO zich uit voor een ver-dere uitwerking van een fusie. Er is nog veel werk te verzetten, voordat het definitieve besluit genomen kan worden.
We houden u op de hoogte.

 

Voorgenomen-fusie-PCOB-en-ANBO

startbijeenkomst 5 september

Op 5 september is de startdag na de zomer in Ons Centrum, bij de Tesselweide aan de Tesselsestraat.

tussen 10.00- 10.30 ontvangst met koffie en gebak, een lezing van ds Quist met als onderwerp: De kerk heeft toekomst?

Vanaf 12.00 uur  heerlijke lunch. Na de lunch een mooie film . Afsluiting om ca 15.00 uur met hapje en drankje.

Opgeven is noodzakelijk bij Henk Vliem tel 070-3500976

 

Ledenbijeenkomst 8 juni gaat niet door.

Door externe omstandigheden zijn wij genoodzaakt om de ledenbijeenkomst van 8 juni niet door te laten gaan. 

Weg met die Geraniums

Weg met die Geraniums is één van boeken die geschreven zijn door:

Mevr. Anneke Schep uit Raalte, zij heeft diverse boeken geschreven en daarvan komt zij vertellen.

Ook is zij “Trouwambtenaar” in bovengenoemde gemeente.

Iedereen is van harte welkom, ook niet leden, deze middag.  17 mei 2023

Wij beginnen om 14.00 uur, de deur is open vanaf 13.30 uur,  in de Pnielkerk aan de Rembrandtlaan 352 Almelo. 

Wel graag even opgeven bij het secretariaat voor 15 mei 2023 ( 18.00 uur ).

jnijmeijer43@gmail.com

06-22586248