Nieuwsbrieven

Van de voorzitter: “Wij kunnen weer bij elkaar komen…”

Wij kunnen weer bij elkaar komen voor een bijeenkomst. Eindelijk kan het weer, mits de corona geen roet in het eten gooit. Mooi dat dit weer kan na 19 maanden geen bijeenkomsten. Wij zien er naar uit. In de uitnodiging staat meer informatie; wel willen we graag dat u zich opgeeft! Dit was niet gebruikelijk, maar de eerste keer willen we toch wat extra’s doen, vandaar het verzoek om u op te geven.
Wat veel mensen stoort is de verharding ten opzichte van de politie, samenleving en hulpdiensten. Wanneer je degenen ziet die gewelddadig demonstreren, ook tegen coronamaatregelen, dan vraag ik me af waar ze mee bezig zijn. Ook de voetbalrellen is iets dat volledig uit de hand loopt. Toch even een mooie opmerking van de voorzitter van de politiebond. Hij gaf aan dat de manier waarop het debat in de tweede kamer wordt gevoerd een slecht voorbeeld is voor de bevolking. Iets dat ik volledig onderschrijf. Ik denk wel eens, waar zijn onze christelijke normen en waarden. Ook al ben je het niet met elkaar eens, je kunt wel op respectvolle manier met elkaar omgaan. Op zo’n manier geef je wél het goede voorbeeld.
Pas zag ik bij Op1 een debat over corona waarbij de voorzitter van de SGP uit Staphorst aanwezig was. Natuurlijk geen voorstander van inenten uit geloofsovertuiging, maar van beide kanten, de voor- en tegenstanders, ging men wel respectvol met elkaar om. Voor mij een verademing dat het zo ook kan.
In mijn voorwoorden betrap ik mij er soms op dat ik niet mag vergeten dat er in het woord PCOB ook een C zit. Dat is immers wel een belangrijke doelstelling in ons leven. Niet vergeten dat Christus voor ons is gestorven. Blij zijn dat we dit mooie geloof mogen belijden. Luisteren naar en lezen in Gods woord. Ik wens iedereen deze liefde toe.

Jan Duinkerken

Nieuwsbrief augustus 2021

 

P C O B

AFDELING DINXPERLO

Opgericht 20 oktober 1992

  Augustus 2021 nr. 6

 
BELANGENBEHARTIGING VAN SENIOREN

 

 Zonder liefde ben je nergens 

Al kon ik nog zozeer

in prachtige preken

mijn redes afsteken

en wist wijze woorden op ieder gebied

maar had de liefde niet

dan was het toch meer

wat tromgekletter

gezwets en geschetter

had ik de liefde niet.

 

Al blies ik trompet

hoog van de toren

al zong ik in koren

de sterren van de hemel, het hoogste lied,

maar had de liefde niet

dan klonk het toch net

als toeters en bellen

ik had niets te vertellen

had ik de liefde niet

 

Zonder liefde ben ik nergens

zonder jullie stel ik niets voor.

Had ik jullie niet bij me

dan ging ik er aan onderdoor.

Want liefde is echt

en liefde is aardig

is open, oprecht

en eerlijk, rechtvaardig.

’t Is liefde die ziet

hoe opnieuw te beginnen,

die ieder verdriet

ook de dood kan overwinnen.

                bij 1 Korintiërs 13.  Karel Eykman

 

Zekerheid   of twijfel

Wellicht hebt u ook enigszins verbaasd gekeken naar het plaatje op de voorkant van dit boekje. Verbaasd was ik wel toen ik op internet zocht naar een passend plaatje en daarbij de letters p c b o  invulde. Het eerste wat ik te zien kreeg was deze afbeelding.

Wat moet ik hiermee, want ik kan het nog steeds niet koppelen  aan onze PCOB.

Misschien kunt u dat wel en dan hoor ik graag wat u hiervan denkt of weet.

 

Toch zag ik er na een poosje wel een beetje symboliek in met name voor de situatie waarin we nu met z’n allen verkeren. Wat bedacht ik dan wel:  corona verliest langzamerhand terrein en we  kunnen ons weer wat meer veroorloven. Laat ik het zo zeggen : de molen met activiteiten van de PCOB mag weer gaan draaien en biedt ons weer kansen op fijne, informatieve middagen.

Maar terwijl ik dit schrijf, bedenk ik ook dat we toch een rare zomer hebben gehad met wat wel en niet kon en wel of niet goed uitpakte. Het ene moment al heel lage besmettingscijfers en een paar weken later weer dik boven de tienduizend. Dus….. onzekerheid blijft over wat we wel of niet op een veilige en verantwoorde manier kunnen organiseren.

Als bestuur kijken we uit naar een gezellige middag met verhalen over hoe u de coronatijd hebt beleefd. We begrijpen dat die verhalen heel verschillend kunnen zijn.  Veel mensen zijn ernstig ziek geweest en anderen hebben zelfs te maken gehad met overlijden van familieleden of vrienden. Maar we zijn ook benieuwd of u op een leuke,  bijzondere manier of misschien wel heel creatief de afgelopen maanden hebt doorgebracht.

 

Maar nogmaals, het is nog steeds niet zeker dat we weer een fijne middag kunnen organiseren.

 

In een blad voor diakenen van de PKN las ik het gedicht dat u op pagina 10  kunt lezen. Kunnen vertellen over wat we meemaakten de laatste tijd is belangrijk, maar luisteren en meeleven is misschien nog wel belangrijker.

Goede groet,                                      Henk Wassink

 

 U i t n o d i g i n g

     dinsdag 21 september in het Kerkelijk Centrum

                             aanvang  14.30 uur.

Jawel, het bestuur heeft , na het beluisteren van de persconferentie van 13 augustus j.l.  van minister-president  dhr. M. Rutten, besloten om u na meer dan een jaar weer uit te nodigen voor een bijeenkomst.

Deze bijeenkomst  / uitnodiging geldt alleen voor leden  van de PCOB afdeling Dinxperlo.

 

Bovendien stelt het bestuur een paar voorwaarden voor als u wilt komen:

 • In de grote zaal van het K.C. willen wij maximaal 40 gasten ontvangen + de bestuursleden.
 • Telefonisch aanmelden is nodig. U kunt dat doen bij Dick Keuper , 0315 65 18 30

           mobiel  06 308 598 68   en bij

           Gerrit Nijeboer, tel. 0315  65 32 13.

 Aanmelden kan t/m 18 sept.

 • Wij mogen het niet aan u vragen, maar we stellen het op prijs dat u wel gevaccineerd bent als u komt en bovendien geen gezondheidsklachten hebt die kunnen duiden op corona.
  • VOL IS VOL

 

Het programma is vooral gericht op ontmoeting en gezellig gesprek  en   op een verrassende opdracht die te maken heeft met de 20e eeuw.

 

N.B. Het is natuurlijk mogelijk dat de bijeenkomst niet door mag gaan. In dat geval wordt u door het bestuur tijdig geïnformeerd.

 

LIEF EN LEED.

Gelukkig kunnen we weer mensen bezoeken, al houden we nog wel afstand. Allereerst moet ik nog melden dat Mevr. Woertman-Meinen op 31 mei vrij plotseling is overleden op de leeftijd van bijna 74 jaar ze woonde aan de Nieuwstraat 64. Dhr. Hagers overleed op 5 juni op de leeftijd van 90 jaar, hij woonde aan de Bosmanslaan 57. De laatste maand van zijn leven verbleef hij in een verpleegtehuis in Groningen in de buurt van zijn dochter. Verder hebben er leden te kampen met ziekte. Dhr. Lammers heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen evenals Dhr. Westerhof uit de Heurne en Dhr. Diersen uit Breedenbroek. Ook mevr. Veerbeek-Deunk is in het ziekenhuis geweest, ze is nu thuis aan het revalideren. Mevr. Böhme heeft in mei haar heup gebroken en er zijn complicaties. Op dit moment verblijft ze in een revalidatiecentrum in Enschede in de buurt van haar dochter.  We wensen hen allemaal kracht voor een voorspoedig herstel toe, De volgende echtparen hebben in juli een huwelijksjubileum gevierd. Mevr. en Dhr. Nijeboer-Schreurs hebben op 7 juli hun 55 jarig huwelijk gevierd en op 14 juli Mevr. en Dhr. Diersen-Vreeman hun 60 jarig huwelijk. Op 5 augustus vierden Mevr. en Dhr. Wildenbeest-Jentink  hun 55 jarig huwelijks jubileum en op 9 augustus Mevr. en Dhr. Herngreen-Jue hun 60 jarig huwelijk. Al deze paren van harte gefeliciteerd namens de PCOB. Dan willen we ook even  stil staan bij de verjaardagen van de 80 plussers. Dhr. Diersen mocht op 3 juli zijn 85 ste verjaardag vieren en de Dhr. Keuper { ons bestuurslid } op 23 juli zijn 80 ste verjaardag. Haar 94 ste verjaardag mocht Mevr. Veerbeek-Luijmes vieren op 4 augustus. Al deze jarigen ook van harte gefeliciteerd. In lief en leed wensen we al deze bovengenoemde personen  Gods nabijheid en zegen toe. 

Gerda Keuper en Annie Veerbeek. 

 

 Rijbewijs verlengen

Voor een afspraak met de keuringarts kunt u contact opnemen met dhr.   Jan Meijnen, tel. 0543-476513, e-mail  a.meijnen@kpnplanet.nl

Keuringen worden elke maand gehouden in

Het Borchuus, Kerkplein 3, 7051 CX Varsseveld.

De kosten voor de keuring bedragen € 25,00.

De datums voor de komende maanden in 2021 zijn:

28 aug., 18 sept., 16 okt., 20 nov., 11 dec. 2021

 

 Zet het in uw agenda: het KBO-PCOB Online Inspiratie Evenement!

Op 28 september vindt er een groot Online Inspiratie 

Evenement plaats. Alle leden van de KBO-PCOB zijn hiervoor uitgenodigd. Met verschillende trainingen, lezingen, leuke (digitale) groepsactiviteiten en natuurlijk een kleine borrel belooft het een feestelijke dag te worden. Het gehele programma is vanuit huis te bekijken.  

Het programma 

Het afgelopen jaar stond voor veel senioren in het teken van plotselinge eenzaamheid en een sociaal isolement. Dit gaat ten koste van fysieke en mentale veerkracht. Daarom organiseren we dit evenement, waarin de thema’s zingeving, gezondheid, lichaamsbeweging en omzien naar elkaar centraal staan. Bovendien introduceren we de KBO-PCOB Academie, een online platform waar we allerlei leerzame en leuke programma’s aanbieden. Het wordt dé digitale ontmoetingsplek waar senioren zich kunnen verzamelen om elkaar te inspireren en te helpen! 

Zet dus 28 september vanaf 10:00 uur in uw agenda!

 

 Veilig en gezond blijven fietsen?

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners van 60 jaar en ouder van de gemeente Aalten de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer is drukker geworden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je op de fiets veilig voelt en nog heel lang kunt blijven fietsen? In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN tips en adviezen hoe je veilig en gezond kunt blijven fietsen. Aan de hand van informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan bod. Hoe ga ik om met anderen op het fietspad? Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad? Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen? Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike? Deelname is gratis.

De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Aalten en vindt plaats op

dinsdag 21 september a.s. van 09.30 – 12.00 uur in                                                                        ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44, 7121 RA  Aalten.

 

 Wel Aanmelden
Inwoners uit de gemeente Aalten die geïnteresseerd zijn in de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich aanmelden via www.vvn.nl/opfriscursussen of

door een e-mail te sturen naar

steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Aalten.

 Vermeld in de e-mail je naam, geboortejaar en telefoonnummer. Neem gerust je buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee.       

Wel vooraf aanmelden!

 

Zaligsprekingen voor vrienden van de bejaarden.

Zalig zij, die begrip tonen voor mijn haperende stem

en mijn bevende hand

 

Zalig zij, die er begrip voor hebben dat mijn oor zich moet 

inspannen om op te vangen wat zij zeggen.

 

Zalig zij, die schijnen te weten dat mijn ogen niet zo best

 meer zijn;

dat mijn begrip niet zo snel meer is.

 

Zalig zij, die de andere kant op kijken

toen ik koffie op tafel morste.

 

Zalig zij, die met een vrolijke glimlach eens een poosje

ophouden met praten.

 

Zalig zij, die nooit zeggen: “Dat hebt u ons vandaag al

twee keer verteld!”

 

Zalig zij, die de kunst verstaan de gebeurtenissen weer

in mijn geheugen terug te roepen.

 

Zalig zij, die mij laten voelen,

dat zij mijn leven respecteren.

 

Zalig zij, die allen die mij de laatste dagen van mijn

reis naar het Eeuwig Huis op allerlei

manieren makkelijk maken.

                        Uit:  ‘Het diaconaat’ blad voor diakenen  H.W.

 

 

Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo

Voorzitter        de heer H.J.Wassink

De Bijvank 50, 7091 TD Dinxperlo,                tel. 65 32 35

            e-mail : hj.wassink43@gmail.com

Secretaris :    de heer. D.Keuper

Stegerdijk 9a, 7095 AC De Heurne.               tel 65 18 30

            e-mail: dickencorriekeuper@gmail.com

Penningmeester  de heer  G.Nijeboer

Groothuizerlaan 3, 7091 ZD, Dinxperlo.        tel. 65 32 13

            e-mail : nijeboer1940@gmail.com

Banknr.NL11RABO0318022699 t.n.v. PCOB  afd.Dinxperlo

Mevr. A.Derksen-Westerveld                        tel. 65 34 84

Mevr. Gerda Keuper – Rosegaar                                            tel. 65 14 55

Mevr. Annie Veerbeek – Geurkink                 tel. 65 33 62

VACATURE : wie wil onze groep aanvullen?

 

Lief en Leed:        

Mevr. Annie Veerbeek                                   tel. 65 33 62

            e-mail adres: tenaveerbeek@kpnmail.nl

Hulp Belasting Aangifte  ( HUBA )

Dhr. Th. Veerbeek,                                         tel. 65 31 62   

e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl      

Vrijwillig e Ouderen Adviseur  (  VOA )

Mevr. A. Berentschot-ter Avest

            e-mal: berentschot@hetnet.nl         tel. 65 32 10

 

 

P C O B

AFDELING DINXPERLO

 

SOBA Fietstochten

Soba= Samenwerkende OuderenBonden Aalten  (en Dinxperlo)

 

Al heel wat jaren zet de SOBA in de zomer fietstochten uit. Door corona kon dat vorig jaar niet, maar dit jaar gelukkig weer wel.

Er zijn weer prachtige routes uitgestippeld in de omgeving van Aalten met zelfs uitstapjes in Duitsland.

Onderweg is een pauzeplek waar u wat frisdrank en een appel krijgt.

Twee zijn er al geweest  ( 4 en 11 augustus) en de overige data zijn

18 augustus 25 augustus , 1 september en 8 september.

        Het zijn steeds tochten van ongeveer 25 km.

U kunt tussen  13.30 – 14.00  uur starten vanaf de R.K. kerk in Aalten en daar krijgt u ook de te fietsen route.

De kosten bedragen € 3,00 p.p. ( Graag contant betalen)

 

Aan het eindpunt wacht u nog een kopje koffie / thee met een lekkere snee krentenbrood.

Sorry voor deze late berichtgeving. H.W

Nieuwsbrief augustus 2021

 

         P C O B

AFDELING DINXPERLO

Opgericht 20 oktober 1992

  Augustus 2021 nr. 6

 

BELANGENBEHARTIGING VAN SENIOREN

 Zonder liefde ben je nergens 

Al kon ik nog zozeer

in prachtige preken

mijn redes afsteken

en wist wijze woorden op ieder gebied

maar had de liefde niet

dan was het toch meer

wat tromgekletter

gezwets en geschetter

had ik de liefde niet.

 

Al blies ik trompet

hoog van de toren

al zong ik in koren

de sterren van de hemel, het hoogste lied,

maar had de liefde niet

dan klonk het toch net

als toeters en bellen

ik had niets te vertellen

had ik de liefde niet

 

Zonder liefde ben ik nergens

zonder jullie stel ik niets voor.

Had ik jullie niet bij me

dan ging ik er aan onderdoor.

Want liefde is echt

en liefde is aardig

is open, oprecht

en eerlijk, rechtvaardig.

’t Is liefde die ziet

hoe opnieuw te beginnen,

die ieder verdriet

ook de dood kan overwinnen.

                bij 1 Korintiërs 13.  Karel Eykman

Zekerheid   of twijfel

Wellicht hebt u ook enigszins verbaasd gekeken naar het plaatje op de voorkant van dit boekje. Verbaasd was ik wel toen ik op internet zocht naar een passend plaatje en daarbij de letters p c b o  invulde. Het eerste wat ik te zien kreeg was deze afbeelding.

Wat moet ik hiermee, want ik kan het nog steeds niet koppelen  aan onze PCOB.

Misschien kunt u dat wel en dan hoor ik graag wat u hiervan denkt of weet.

 

Toch zag ik er na een poosje wel een beetje symboliek in met name voor de situatie waarin we nu met z’n allen verkeren. Wat bedacht ik dan wel:  corona verliest langzamerhand terrein en we  kunnen ons weer wat meer veroorloven. Laat ik het zo zeggen : de molen met activiteiten van de PCOB mag weer gaan draaien en biedt ons weer kansen op fijne, informatieve middagen.

Maar terwijl ik dit schrijf, bedenk ik ook dat we toch een rare zomer hebben gehad met wat wel en niet kon en wel of niet goed uitpakte. Het ene moment al heel lage besmettingscijfers en een paar weken later weer dik boven de tienduizend. Dus….. onzekerheid blijft over wat we wel of niet op een veilige en verantwoorde manier kunnen organiseren.

Als bestuur kijken we uit naar een gezellige middag met verhalen over hoe u de coronatijd hebt beleefd. We begrijpen dat die verhalen heel verschillend kunnen zijn.  Veel mensen zijn ernstig ziek geweest en anderen hebben zelfs te maken gehad met overlijden van familieleden of vrienden. Maar we zijn ook benieuwd of u op een leuke,  bijzondere manier of misschien wel heel creatief de afgelopen maanden hebt doorgebracht.

Maar nogmaals, het is nog steeds niet zeker dat we weer een fijne middag kunnen organiseren.

In een blad voor diakenen van de PKN las ik het gedicht dat u op pagina 10  kunt lezen. Kunnen vertellen over wat we meemaakten de laatste tijd is belangrijk, maar luisteren en meeleven is misschien nog wel belangrijker.

Goede groet,                                      Henk Wassink

 

 

 

U i t n o d i g i n g

     dinsdag 21 september in het Kerkelijk Centrum

                             aanvang  14.30 uur.

Jawel, het bestuur heeft , na het beluisteren van de persconferentie van 13 augustus j.l.  van minister-president  dhr. M. Rutten, besloten om u na meer dan een jaar weer uit te nodigen voor een bijeenkomst.

Deze bijeenkomst  / uitnodiging geldt alleen voor leden  van de PCOB afdeling Dinxperlo.

 

Bovendien stelt het bestuur een paar voorwaarden voor als u wilt komen:

 • In de grote zaal van het K.C. willen wij maximaal 40 gasten ontvangen + de bestuursleden.
 • Telefonisch aanmelden is nodig. U kunt dat doen bij Dick Keuper , 0315 65 18 30

            mobiel  06 308 598 68   en bij

            Gerrit Nijeboer, tel. 0315  65 32 13.

 Aanmelden kan t/m 18 sept.

 • Wij mogen het niet aan u vragen, maar we stellen het op prijs dat u wel gevaccineerd bent als u komt en bovendien geen gezondheidsklachten hebt die kunnen duiden op corona.
  • VOL IS VOL

Het programma is vooral gericht op ontmoeting en gezellig gesprek  en   op een verrassende opdracht die te maken heeft met de 20e eeuw.

 

N.B. Het is natuurlijk mogelijk dat de bijeenkomst niet door mag gaan. In dat geval wordt u door het bestuur tijdig geïnformeerd.

 

LIEF EN LEED.

Gelukkig kunnen we weer mensen bezoeken, al houden we nog wel afstand. Allereerst moet ik nog melden dat Mevr. Woertman-Meinen op 31 mei vrij plotseling is overleden op de leeftijd van bijna 74 jaar ze woonde aan de Nieuwstraat 64. Dhr. Hagers overleed op 5 juni op de leeftijd van 90 jaar, hij woonde aan de Bosmanslaan 57. De laatste maand van zijn leven verbleef hij in een verpleegtehuis in Groningen in de buurt van zijn dochter. Verder hebben er leden te kampen met ziekte. Dhr. Lammers heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen evenals Dhr. Westerhof uit de Heurne en Dhr. Diersen uit Breedenbroek. Ook mevr. Veerbeek-Deunk is in het ziekenhuis geweest, ze is nu thuis aan het revalideren. Mevr. Böhme heeft in mei haar heup gebroken en er zijn complicaties. Op dit moment verblijft ze in een revalidatiecentrum in Enschede in de buurt van haar dochter.  We wensen hen allemaal kracht voor een voorspoedig herstel toe, De volgende echtparen hebben in juli een huwelijksjubileum gevierd. Mevr. en Dhr. Nijeboer-Schreurs hebben op 7 juli hun 55 jarig huwelijk gevierd en op 14 juli Mevr. en Dhr. Diersen-Vreeman hun 60 jarig huwelijk. Op 5 augustus vierden Mevr. en Dhr. Wildenbeest-Jentink  hun 55 jarig huwelijks jubileum en op 9 augustus Mevr. en Dhr. Herngreen-Jue hun 60 jarig huwelijk. Al deze paren van harte gefeliciteerd namens de PCOB. Dan willen we ook even  stil staan bij de verjaardagen van de 80 plussers. Dhr. Diersen mocht op 3 juli zijn 85 ste verjaardag vieren en de Dhr. Keuper { ons bestuurslid } op 23 juli zijn 80 ste verjaardag. Haar 94 ste verjaardag mocht Mevr. Veerbeek-Luijmes vieren op 4 augustus. Al deze jarigen ook van harte gefeliciteerd. In lief en leed wensen we al deze bovengenoemde personen  Gods nabijheid en zegen toe. 

Gerda Keuper en Annie Veerbeek. 

 

 

Rijbewijs verlengen

Voor een afspraak met de keuringarts kunt u contact opnemen met dhr.   Jan Meijnen, tel. 0543-476513, e-mail  a.meijnen@kpnplanet.nl

Keuringen worden elke maand gehouden in

Het Borchuus, Kerkplein 3, 7051 CX Varsseveld.

De kosten voor de keuring bedragen € 25,00.

De datums voor de komende maanden in 2021 zijn:

28 aug., 18 sept., 16 okt., 20 nov., 11 dec. 2021

 

 Zet het in uw agenda: het KBO-PCOB Online Inspiratie Evenement!

Op 28 september vindt er een groot Online Inspiratie 

Evenement plaats. Alle leden van de KBO-PCOB zijn hiervoor uitgenodigd. Met verschillende trainingen, lezingen, leuke (digitale) groepsactiviteiten en natuurlijk een kleine borrel belooft het een feestelijke dag te worden. Het gehele programma is vanuit huis te bekijken.  

Het programma 

Het afgelopen jaar stond voor veel senioren in het teken van plotselinge eenzaamheid en een sociaal isolement. Dit gaat ten koste van fysieke en mentale veerkracht. Daarom organiseren we dit evenement, waarin de thema’s zingeving, gezondheid, lichaamsbeweging en omzien naar elkaar centraal staan. Bovendien introduceren we de KBO-PCOB Academie, een online platform waar we allerlei leerzame en leuke programma’s aanbieden. Het wordt dé digitale ontmoetingsplek waar senioren zich kunnen verzamelen om elkaar te inspireren en te helpen! 

Zet dus 28 september vanaf 10:00 uur in uw agenda!

 

 Veilig en gezond blijven fietsen?

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners van 60 jaar en ouder van de gemeente Aalten de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer is drukker geworden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je op de fiets veilig voelt en nog heel lang kunt blijven fietsen? In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN tips en adviezen hoe je veilig en gezond kunt blijven fietsen. Aan de hand van informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan bod. Hoe ga ik om met anderen op het fietspad? Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad? Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen? Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike? Deelname is gratis.

 

 De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Aalten en vindt plaats op

dinsdag 21 september a.s. van 09.30 – 12.00 uur in                                                                        ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44, 7121 RA  Aalten.

 

 Wel Aanmelden
Inwoners uit de gemeente Aalten die geïnteresseerd zijn in de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich aanmelden via www.vvn.nl/opfriscursussen of

door een e-mail te sturen naar

steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Aalten.

 Vermeld in de e-mail je naam, geboortejaar en telefoonnummer. Neem gerust je buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee.       

Wel vooraf aanmelden!

 

Zaligsprekingen voor vrienden van de bejaarden.

Zalig zij, die begrip tonen voor mijn haperende stem

 en mijn bevende hand

 

Zalig zij, die er begrip voor hebben dat mijn oor zich moet 

inspannen om op te vangen wat zij zeggen.

 

Zalig zij, die schijnen te weten dat mijn ogen niet zo best

meer zijn;

dat mijn begrip niet zo snel meer is.

 

Zalig zij, die de andere kant op kijken

            toen ik koffie op tafel morste.

 

Zalig zij, die met een vrolijke glimlach eens een poosje

ophouden met praten.

 

Zalig zij, die nooit zeggen: “Dat hebt u ons vandaag al

twee keer verteld!”

 

Zalig zij, die de kunst verstaan de gebeurtenissen weer

in mijn geheugen terug te roepen.

 

Zalig zij, die mij laten voelen,

dat zij mijn leven respecteren.

 

Zalig zij, die allen die mij de laatste dagen van mijn

reis naar het Eeuwig Huis op allerlei

manieren makkelijk maken.

                        Uit:  ‘Het diaconaat’ blad voor diakenen  H.W.

 

 

Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo

Voorzitter        de heer H.J.Wassink

De Bijvank 50, 7091 TD Dinxperlo,                tel. 65 32 35

            e-mail : hj.wassink43@gmail.com

Secretaris :    de heer. D.Keuper

Stegerdijk 9a, 7095 AC De Heurne.               tel 65 18 30

            e-mail: dickencorriekeuper@gmail.com

Penningmeester  de heer  G.Nijeboer

Groothuizerlaan 3, 7091 ZD, Dinxperlo.        tel. 65 32 13

            e-mail : nijeboer1940@gmail.com

Banknr.NL11RABO0318022699 t.n.v. PCOB  afd.Dinxperlo

Mevr. A.Derksen-Westerveld                        tel. 65 34 84

Mevr. Gerda Keuper – Rosegaar                                            tel. 65 14 55

Mevr. Annie Veerbeek – Geurkink                 tel. 65 33 62

VACATURE : wie wil onze groep aanvullen?

 

Lief en Leed:        

Mevr. Annie Veerbeek                                   tel. 65 33 62

            e-mail adres: tenaveerbeek@kpnmail.nl

Hulp Belasting Aangifte  ( HUBA )

Dhr. Th. Veerbeek,                                         tel. 65 31 62   

e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl      

Vrijwillig e Ouderen Adviseur  (  VOA )

Mevr. A. Berentschot-ter Avest

            e-mal: berentschot@hetnet.nl         tel. 65 32 10

 

 

 

Bestuur PCOB afd. Dinxperlo

Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo

Voorzitter:            de heer H.J.Wassink
                                    e-mail: hjwassink43@gmail.com

Secretaris:             de heer D.Keuper
                                    e-mail: dickencorriekeuper@gmail.com

Penningmeester: de heer G.Nijeboer
                                     e-mail: nijeboer1940@gmail.com

Mevr. A.Derksen-Westerveld

Mevr. G.Keuper-Rosegaar         lief en leed

Mevr. A.Veerbeek-Geurkink     lief en leed

Vacature: …………………………

Hulp bij belastingaangifte;      de heer Th.Veerbeek
                                                      e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl

Vrijwillige Ouderen Adviseur:  mevr. A.Berenschot-ter Avest
                                                        e-mail: berenschot@hetnet.nl

 

 

Nieuwsbrief augustus 2021

 

P C O B

AFDELING DINXPERLO

Opgericht 20 oktober 1992

  Augustus 2021 nr. 6

 BELANGENBEHARTIGING VAN SENIOREN

 Zonder liefde ben je nergens 

Al kon ik nog zozeer

in prachtige preken

mijn redes afsteken

en wist wijze woorden op ieder gebied

maar had de liefde niet

dan was het toch meer

wat tromgekletter

gezwets en geschetter

had ik de liefde niet.

 

Al blies ik trompet

hoog van de toren

al zong ik in koren

de sterren van de hemel, het hoogste lied,

maar had de liefde niet

dan klonk het toch net

als toeters en bellen

ik had niets te vertellen

had ik de liefde niet

 

Zonder liefde ben ik nergens

zonder jullie stel ik niets voor.

Had ik jullie niet bij me

dan ging ik er aan onderdoor.

Want liefde is echt

en liefde is aardig

is open, oprecht

en eerlijk, rechtvaardig.

’t Is liefde die ziet

hoe opnieuw te beginnen,

die ieder verdriet

ook de dood kan overwinnen.

               bij 1 Korintiërs 13.  Karel Eykman

 

 

Zekerheid   of twijfel

Wellicht hebt u ook enigszins verbaasd gekeken naar het plaatje op de voorkant van dit boekje. Verbaasd was ik wel toen ik op internet zocht naar een passend plaatje en daarbij de letters p c b o  invulde. Het eerste wat ik te zien kreeg was deze afbeelding.

Wat moet ik hiermee, want ik kan het nog steeds niet koppelen  aan onze PCOB.

Misschien kunt u dat wel en dan hoor ik graag wat u hiervan denkt of weet.

 

Toch zag ik er na een poosje wel een beetje symboliek in met name voor de situatie waarin we nu met z’n allen verkeren. Wat bedacht ik dan wel:  corona verliest langzamerhand terrein en we  kunnen ons weer wat meer veroorloven. Laat ik het zo zeggen : de molen met activiteiten van de PCOB mag weer gaan draaien en biedt ons weer kansen op fijne, informatieve middagen.

Maar terwijl ik dit schrijf, bedenk ik ook dat we toch een rare zomer hebben gehad met wat wel en niet kon en wel of niet goed uitpakte. Het ene moment al heel lage besmettingscijfers en een paar weken later weer dik boven de tienduizend. Dus….. onzekerheid blijft over wat we wel of niet op een veilige en verantwoorde manier kunnen organiseren.

Als bestuur kijken we uit naar een gezellige middag met verhalen over hoe u de coronatijd hebt beleefd. We begrijpen dat die verhalen heel verschillend kunnen zijn.  Veel mensen zijn ernstig ziek geweest en anderen hebben zelfs te maken gehad met overlijden van familieleden of vrienden. Maar we zijn ook benieuwd of u op een leuke,  bijzondere manier of misschien wel heel creatief de afgelopen maanden hebt doorgebracht.

 

Maar nogmaals, het is nog steeds niet zeker dat we weer een fijne middag kunnen organiseren.

 

In een blad voor diakenen van de PKN las ik het gedicht dat u op pagina 10  kunt lezen. Kunnen vertellen over wat we meemaakten de laatste tijd is belangrijk, maar luisteren en meeleven is misschien nog wel belangrijker.

Goede groet,                                      Henk Wassink

 

 

 

U i t n o d i g i n g

     dinsdag 21 september in het Kerkelijk Centrum

                             aanvang  14.30 uur.

Jawel, het bestuur heeft , na het beluisteren van de persconferentie van 13 augustus j.l.  van minister-president  dhr. M. Rutten, besloten om u na meer dan een jaar weer uit te nodigen voor een bijeenkomst.

Deze bijeenkomst  / uitnodiging geldt alleen voor leden  van de PCOB afdeling Dinxperlo.

 

Bovendien stelt het bestuur een paar voorwaarden voor als u wilt komen:

 • In de grote zaal van het K.C. willen wij maximaal 40 gasten ontvangen + de bestuursleden.
 • Telefonisch aanmelden is nodig. U kunt dat doen bij Dick Keuper , 0315 65 18 30

                        f mobiel  06 308 598 68   en bij

     Gerrit Nijeboer, tel. 0315  65 32 13.

 Aanmelden kan t/m 18 sept.

 • Wij mogen het niet aan u vragen, maar we stellen het op prijs dat u wel gevaccineerd bent als u komt en bovendien geen gezondheidsklachten hebt die kunnen duiden op corona.
  • VOL IS VOL

 

Het programma is vooral gericht op ontmoeting en gezellig gesprek  en   op een verrassende opdracht die te maken heeft met de 20e eeuw.

 

N.B. Het is natuurlijk mogelijk dat de bijeenkomst niet door mag gaan. In dat geval wordt u door het bestuur tijdig geïnformeerd.

 

LIEF EN LEED.

Gelukkig kunnen we weer mensen bezoeken, al houden we nog wel afstand. Allereerst moet ik nog melden dat Mevr. Woertman-Meinen op 31 mei vrij plotseling is overleden op de leeftijd van bijna 74 jaar ze woonde aan de Nieuwstraat 64. Dhr. Hagers overleed op 5 juni op de leeftijd van 90 jaar, hij woonde aan de Bosmanslaan 57. De laatste maand van zijn leven verbleef hij in een verpleegtehuis in Groningen in de buurt van zijn dochter. Verder hebben er leden te kampen met ziekte. Dhr. Lammers heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen evenals Dhr. Westerhof uit de Heurne en Dhr. Diersen uit Breedenbroek. Ook mevr. Veerbeek-Deunk is in het ziekenhuis geweest, ze is nu thuis aan het revalideren. Mevr. Böhme heeft in mei haar heup gebroken en er zijn complicaties. Op dit moment verblijft ze in een revalidatiecentrum in Enschede in de buurt van haar dochter.  We wensen hen allemaal kracht voor een voorspoedig herstel toe, De volgende echtparen hebben in juli een huwelijksjubileum gevierd. Mevr. en Dhr. Nijeboer-Schreurs hebben op 7 juli hun 55 jarig huwelijk gevierd en op 14 juli Mevr. en Dhr. Diersen-Vreeman hun 60 jarig huwelijk. Op 5 augustus vierden Mevr. en Dhr. Wildenbeest-Jentink  hun 55 jarig huwelijks jubileum en op 9 augustus Mevr. en Dhr. Herngreen-Jue hun 60 jarig huwelijk. Al deze paren van harte gefeliciteerd namens de PCOB. Dan willen we ook even  stil staan bij de verjaardagen van de 80 plussers. Dhr. Diersen mocht op 3 juli zijn 85 ste verjaardag vieren en de Dhr. Keuper { ons bestuurslid } op 23 juli zijn 80 ste verjaardag. Haar 94 ste verjaardag mocht Mevr. Veerbeek-Luijmes vieren op 4 augustus. Al deze jarigen ook van harte gefeliciteerd. In lief en leed wensen we al deze bovengenoemde personen  Gods nabijheid en zegen toe. 

Gerda Keuper en Annie Veerbeek. 

 

 

Rijbewijs verlengen

Voor een afspraak met de keuringarts kunt u contact opnemen met dhr.   Jan Meijnen, tel. 0543-476513, e-mail  a.meijnen@kpnplanet.nl

Keuringen worden elke maand gehouden in

Het Borchuus, Kerkplein 3, 7051 CX Varsseveld.

De kosten voor de keuring bedragen € 25,00.

De datums voor de komende maanden in 2021 zijn:

28 aug., 18 sept., 16 okt., 20 nov., 11 dec. 2021

 

 

Zet het in uw agenda: het KBO-PCOB Online Inspiratie Evenement!

Op 28 september vindt er een groot Online Inspiratie 

Evenement plaats. Alle leden van de KBO-PCOB zijn hiervoor uitgenodigd. Met verschillende trainingen, lezingen, leuke (digitale) groepsactiviteiten en natuurlijk een kleine borrel belooft het een feestelijke dag te worden. Het gehele programma is vanuit huis te bekijken.  

Het programma 

Het afgelopen jaar stond voor veel senioren in het teken van plotselinge eenzaamheid en een sociaal isolement. Dit gaat ten koste van fysieke en mentale veerkracht. Daarom organiseren we dit evenement, waarin de thema’s zingeving, gezondheid, lichaamsbeweging en omzien naar elkaar centraal staan. Bovendien introduceren we de KBO-PCOB Academie, een online platform waar we allerlei leerzame en leuke programma’s aanbieden. Het wordt dé digitale ontmoetingsplek waar senioren zich kunnen verzamelen om elkaar te inspireren en te helpen! 

Zet dus 28 september vanaf 10:00 uur in uw agenda!

 

 

Veilig en gezond blijven fietsen?

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners van 60 jaar en ouder van de gemeente Aalten de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer is drukker geworden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je op de fiets veilig voelt en nog heel lang kunt blijven fietsen? In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN tips en adviezen hoe je veilig en gezond kunt blijven fietsen. Aan de hand van informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan bod. Hoe ga ik om met anderen op het fietspad? Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad? Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen? Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike? Deelname is gratis.

 

 De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Aalten en vindt plaats op

dinsdag 21 september a.s. van 09.30 – 12.00 uur in                                                                        ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44, 7121 RA  Aalten.

 

 

Wel Aanmelden
Inwoners uit de gemeente Aalten die geïnteresseerd zijn in de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich aanmelden via www.vvn.nl/opfriscursussen of

door een e-mail te sturen naar

steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Aalten.

 Vermeld in de e-mail je naam, geboortejaar en telefoonnummer. Neem gerust je buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee.

Wel vooraf aanmelden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaligsprekingen voor vrienden van de bejaarden.

Zalig zij, die begrip tonen voor mijn haperende stem

            en mijn bevende hand

 

Zalig zij, die er begrip voor hebben dat mijn oor zich moet 

            inspannen om op te vangen wat zij zeggen.

 

Zalig zij, die schijnen te weten dat mijn ogen niet zo best

 meer zijn;

dat mijn begrip niet zo snel meer is.

 

Zalig zij, die de andere kant op kijken

            toen ik koffie op tafel morste.

 

Zalig zij, die met een vrolijke glimlach eens een poosje

            ophouden met praten.

 

Zalig zij, die nooit zeggen: “Dat hebt u ons vandaag al

            twee keer verteld!”

 

Zalig zij, die de kunst verstaan de gebeurtenissen weer

in mijn geheugen terug te roepen.

 

Zalig zij, die mij laten voelen,

dat zij mijn leven respecteren.

 

Zalig zij, die allen die mij de laatste dagen van mijn

reis naar het Eeuwig Huis op allerlei

manieren makkelijk maken.

                        Uit:  ‘Het diaconaat’ blad voor diakenen  H.W.

 

 

Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo

Voorzitter      de heer H.J.Wassink

De Bijvank 50, 7091 TD Dinxperlo,                 tel. 65 32 35

            e-mail : hj.wassink43@gmail.com

Secretaris :   de heer. D.Keuper

Stegerdijk 9a, 7095 AC De Heurne.               tel 65 18 30

            e-mail: dickencorriekeuper@gmail.com

Penningmeester  de heer  G.Nijeboer

Groothuizerlaan 3, 7091 ZD, Dinxperlo.         tel. 65 32 13

            e-mail : nijeboer1940@gmail.com

Banknr.NL11RABO0318022699 t.n.v. PCOB  afd.Dinxperlo

Mevr. A.Derksen-Westerveld                        tel. 65 34 84

Mevr. Gerda Keuper – Rosegaar                                            tel. 65 14 55

Mevr. Annie Veerbeek – Geurkink                tel. 65 33 62

VACATURE : wie wil onze groep aanvullen?

 

Lief en Leed:       

Mevr. Annie Veerbeek                                   tel. 65 33 62

            e-mail adres: tenaveerbeek@kpnmail.nl

Hulp Belasting Aangifte  ( HUBA )

Dhr. Th. Veerbeek,                                         tel. 65 31 62   

e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl   

Vrijwillig e Ouderen Adviseur  (  VOA )

Mevr. A. Berentschot-ter Avest

            e-mal: berentschot@hetnet.nl      tel. 65 32 10

 

 

P C O B

AFDELING DINXPERLO

 

SOBA Fietstochten

Soba= Samenwerkende OuderenBonden Aalten  (en Dinxperlo)

 

Al heel wat jaren zet de SOBA in de zomer fietstochten uit. Door corona kon dat vorig jaar niet, maar dit jaar gelukkig weer wel.

Er zijn weer prachtige routes uitgestippeld in de omgeving van Aalten met zelfs uitstapjes in Duitsland.

Onderweg is een pauzeplek waar u wat frisdrank en een appel krijgt.

Twee zijn er al geweest  ( 4 en 11 augustus) en de overige data zijn

18 augustus 25 augustus , 1 september en 8 september.

        Het zijn steeds tochten van ongeveer 25 km.

U kunt tussen  13.30 – 14.00  uur starten vanaf de R.K. kerk in Aalten en daar krijgt u ook de te fietsen route.

De kosten bedragen € 3,00 p.p. ( Graag contant betalen)

 

Aan het eindpunt wacht u nog een kopje koffie / thee met een lekkere snee krentenbrood.

Sorry voor deze late berichtgeving. H.W

Bestuur afd. Dinxperlo

Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo

Voorzitter:            de heer H.J.Wassink
                                e-mail: hjwassink43@gmail.com

Secretaris:             de heer D.Keuper
                                e-mail: dickencorriekeuper@gmail.com

Penningmeester: de heer G.Nijeboer
                                e-mail: nijeboer1940@gmail.com

Mevr. A.Derksen-Westerveld

Mevr. G.Keuper-Rosegaar         lief en leed

Mevr. A.Veerbeek-Geurkink     lief en leed

Vacature: ………………..

Hulp bij belastingaangifte;      de heer Th.Veerbeek
                                                      e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl

Vrijwillige Ouderen Adviseur:  mevr. A.Berenschot-ter Avest
                                                      e-mail: berenschot@hetnet.nl

 

We gaan weer beginnen

De Activiteitencommissie PCOB is weer voor u in de lucht:

Op dinsdag 14 september 2021 om 14.00 uur houden we weer, na anderhalf jaar Coronaleed, onze eerste lezingmiddag voor onze PCOB-leden Zeewolde. Fijn dat zovelen zich hebben laten vaccineren en we het virus de kop in hebben kunnen drukken. Echter met de nieuwe Delta-variant blijft het oppassen. Na een kortstondige verhoging van het aantal positieve testen , 2e helft juli, lijkt het weer de goede kant op te gaan, maar we moeten héél alert blijven. De huidige Corona-maatregelen zullen we dan ook goed moeten blijven naleven om ons zelf en ook anderen te behoeden voor besmettingen. Dus vaccineren, testen en je goed houden aan de basisregels, we doen het voor onszelf en juist ook  voor de ander, je (klein)-kinderen, ouders, opa’s/oma’s, vrienden en alle lieve mensen in je omgeving.

Als Activiteitencommissie hebben we het bovenstaande goed in onze oren geknoopt en zijn we aan de slag gegaan. We hebben goed overleg gehad met het bestuur en de Open Haven en hebben een goede en verantwoorde oplossing gevonden. In een vorige uitgave van de BIJKLANKEN hebben we al aangegeven dat we zijn uitgeweken naar de Open Haven, zaal de Kogge. Toch blijkt de zaal de Kogge te klein om met 50-60 personen de 1,5 meter afstand te kunnen  realiseren. In de bespreking met de beheerder van de Open Haven en de Activiteitencommissie hebben we in detail de mogelijkheden van de Open Haven besproken. Zolang de 1,5 meter afstand van kracht blijft gaan we onze bijeenkomsten in de kerkzaal van de PGZ houden, linker gedeelte ( De Hoeker ) met het liturgisch centrum. We kunnen dan gebruik maken van alle technische voorzieningen. Indien de 1,5 meter , naar wij hopen zo spoedig mogelijk vervalt, gaan we gebruik maken van de zaal de Kogge.

Voor onze bijeenkomsten in de Open Haven zullen wij ons strikt aan onderstaande maatregelen moeten houden :-

 • Alle leden moeten zich vooraf aanmelden per mail of telefonisch bij Berber, Ineke of Ruud /Frouwke
 • Alle aanmelders met telefoonnummers en/of mailadressen worden op een presentielijst gezet en een aantal weken bewaard in verband met eventueel Bron en Contact onderzoek bij een besmetting. Na 3 weken wordt deze lijst dan weer vernietigd. Indien u zich aanmeldt gaat u akkoord met de privacy-maatregel ( APG regels )
 • De bezoekers worden naar hun vaste zitplaats begeleidt door de leden van de ActCie en blijven gedurende de middag op de aangewezen stoelen zitten.
 • De koffie/thee wordt door de leden van de ActCie aan tafel ingeschonken.
 • Tafels en stoelen staan zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand eis gewaarborgd is , er mag dus niet met de tafels en stoelen worden geschoven.
 • Na afloop van de middag gaan we georganiseerd naar buiten, dus de 1,5 meter afstand eis respecteren.
 • Leg nu alvast wat klein muntgeld apart, want dat is nodig voor de koffie/thee en de Lief en Leed Pot.

Aanmeldadressen:

Wij rekenen op uw komst!