Veilig zelfstandig wonen: brandveiligheid

We worden allemaal ouder. Dat brengt beperkingen met zich mee, zoals geringere mobiliteit. Dat is een risico bij brand. U heeft gemiddeld drie minuten tijd om bij een woningbrand uw huis te ontvluchten. Heeft u wel eens nagedacht over wat te doen bij brand? En wilt u weten hoe u het risico op brand kunt verkleinen? De PCOB geeft advies.

De PCOB is betrokken bij landelijk overleg met onder andere de brandweer, ministerie van Veiligheid en Justitie, de Woonbond en VAC Wonen. We denken mee over voorlichting omtrent brandveiligheid aan ouderen. Dit omdat we tegenwoordig langer zelfstandig thuis wonen.

BD0AC07780Feiten over woningbrand

 • Twee op de drie woningbranden ontstaan door menselijk handelen
 • Dertig jaar geleden had u 17 minuten de tijd op uw huis te ontvluchtend bij brand. Anno 2016 heeft u nog maar drie minuten, doordat onze meubels en bouwmaterialen tegenwoordig steeds meer brandbare stoffen bevatten
 • Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600 gewonden tot gevolg
 • Brandweer Nederland verwacht een stijging van de het aantal slachtoffers door brand, met name onder 65-plussers,
 • Een schoon huis voorkomt brand; vieze, vette en stoffige apparatuur kan brand veroorzaken
 • De hete, giftige (rook)gassen die vrijkomen bij brand, vormen voor mensen de grootste bedreiging bij brand
 • De wasdroger staat op nummer 1 van elektrische apparaten die brand veroorzaken

Brandveilig wonen: wat kunt u zelf doen?

 • Zorg voor goed werkende rookmelders in alle ruimtes (tip: schakel vrijwilligers van het rookmelderteam in om u hierbij te helpen: http://brandwondenstichting.nl/brand-voorkomen/rookmelderteam/). Tijdens uw slaap ruikt u geen rook en de koolmonoxide die vrijkomt bij een woningbrand zal u dieper laten slapen en zelfs verdoven. Dit zorgt er dus voor dat u brand niet opmerkt. Een rookmelder wekt u tijdig.
 • Denk na over en oefen uw vluchtroute: zie pdf
 • Maak (samen met uw huisgenoten) een vluchtplan, zie pdf (laatste pagina)WDJBB kaartje 2011 voorkant
 • Is de brand groter dan een voetbal? Dan niet blussen, maar vluchten
 • Blus brandend vet nooit met water, dan krijgt u een steekvlam. Doof de vlam in de pan met een passende deksel
 • Houd apparaten schoon (stof- en vetvrij) en zet uit na gebruik (niet stand-by). Gebruik apparaten alleen als u thuis en wakker bent.
 • Gebruik maximaal één verlengsnoer tussen een elektrisch apparaat en het stopcontact en rol het snoer altijd helemaal uit om verhitting te voorkomen. Gebruik alleen geaarde apparatuur, stekkers en stopcontacten.
 • Plaats lampen niet te dicht bij gordijnen en/of meubels
 • Test uw kennis en doe meer informatie op via: https://watdoejijbijbrand.nl/test/

4x veilig vluchten

1. Waarschuw huisgenoten en zorg voor elkaar, laat spullen staan
2. Verlaat de brandende ruimte met uw hoofd zo laag mogelijk, blijf uit de rook
3. Sluit deuren achter u (en ramen) om uitbreiding van de brand te voorkomen
4. Ontmoet elkaar buiten op een afgesproken plaats en bel 112

Tips en meer informatie

Nieuws

medicijnen-1024x768

Inbreng KBO-PCOB vindt gehoor tijdens Kamerdebat over geneesmiddelen

Toegankelijke medicijnbeoordeling is van groot belang. De beoordeling van medicatie moet beter én moet meer gebeuren. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende deze claim van KBO-PCOB tijdens het Kamerdebat over geneesmiddelen op donderdag 9 februari. Eerd [..]

Lees verder

LOGO-Mijnkwaliteitvanleven

KBO-PCOB: Veel ouderen krijgen geen passende hulp

Wel een zorgvraag, maar niet genoeg geld of niet in aanmerking komen voor hulp(middelen). Dat is een groot probleem voor veel ouderen, stelt KBO-PCOB. Ouderen weten niet goed waar ze terecht kunnen met vragen en hebben moeite met informatie vinden op het moment dat zorg of ondersteuning nodi [..]

Lees verder