Ouderenmishandeling

Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing of seksueel misbruik … jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Het kan gaan om opzettelijks mishandeling, maar dit is lang niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten of voor hun cliënten niet meer aan.

Wat is ouderenmishandeling?

Onder ouderenmishandeling verstaan we niet alleen lichamelijke en psychische mishandeling. Onder ouderenmishandeling vallen ook financiële uitbuiting (diefstal, het veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken), verwaarlozing (het onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding) en seksueel misbruik (ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere).

Wat doet de PCOB?

Ouderen treden vaak niet naar buiten als ze worden mishandeld. Bijvoorbeeld omdat ze zich schamen of omdat ze afhankelijk zijn van de pleger. Ook weten slachtoffers en hun naasten vaak niet waar ze terechtkunnen voor hulp. Daarom voerde de overheid tot eind 2014 de voorlichtingscampagne Ouderen in Veilige Handen, samen met een ouderenbonden ANBO, NOOM, PCOB en Unie KBO. Het doel: ouderen – maar ook familie en vrienden – over de drempel helpen om over (vermoedens van) mishandeling te praten en hulp en advies te zoeken. De campagne werd ondersteund door de publiekscampagne Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor. Ga naar www.vooreenveiligthuis.nl

Meer informatie over ouderenmishandeling

Meer informatie over ouderenmishandeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Nieuws

Wow_spot1_tafel

‘Waardig ouder worden’ volop in de schijnwerpers met nieuwe film

De oproep om het manifest Waardig ouder worden te steunen vindt steeds meer navolging. Politieke partijen, maatschappelijke organisaties en burgers steunen het manifest. Vrijdag 3 februari gaf ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers de campagne op televisie bij Omroep MAX een extra impuls [..]

Lees verder

DE BEELDREDAKTIE / JOYCE VAN BELKOM
T.B.V. PCOB PERSPECTIEF 04/2017
RUBRIEK "ONDERTUSSEN IN..."
DE ARK TE KRIMPEN A/D IJSSEL D.D. 18.01.2017
Bij de afdeling Krimpen aan den IJssel vind het beweegprogramma 'Oefen je Vitaal' plaats. In De Ark kwam de groep ouderen bij elkaar voor een kennismaking en de test. Zij kregen een instructieboek mee met oefeningen en worden over drie maanden opnieuw getest om te kijken of hun conditie, lenigheid en evenwichtgevoel erop vooruit is gegaan.

PCOB’ers komen in beweging met Oefen je Vitaal!

“Erg leuk en erg vol”, beschrijft trainer Marjan Tromp de allereerste bijeenkomst van Oefen je Vitaal in Krimpen a/d IJssel. “De deelnemers waren enthousiast en hadden veel zin om met de oefeningen thuis aan de slag te gaan!” 18 januari was de aftrap van het beweegprogramma in Krimpe [..]

Lees verder

Waardig oud worden

KBO-PCOB presenteert manifest om waardig ouder te worden

In een breed gedragen manifest pleiten ChristenUnie, SP en CDA, KBO-PCOB, Omroep MAX, maatschappelijke organisaties en een groot aantal bekende Nederlanders voor een aantal actiepunten waardoor het welzijn en kwaliteit van leven van ouderen weer kan toenemen. In het manifest pleiten deze par [..]

Lees verder