Levensvragen

thema: levensvragen

Ieder mens heeft vragen naar de zin van het bestaan. Als je ouder wordt of ernstig ziek bent, komen deze levensvragen vaker naar de oppervlakte. Levensvragen zijn belangrijke vragen waarmee ieder mens te maken krijgt. Het zijn bijvoorbeeld vragen over leven en dood, goed en kwaad, de wereld, godsdienst en zingeving. Ieder mens vult zijn leven op eigen wijze in, mede ingekleurd door levensvisie of -overtuiging.

Nadenken over belangrijke levensvragen

De wereld wordt steeds complexer. Daarom zijn de antwoorden vaak complexer of lastiger te geven. De PCOB faciliteert en stimuleert met succes het gesprek over levensvragen. Dit schept helderheid en geeft richting. En het draagt bij aan het (her)vinden van de eigen én van de gezamenlijke kracht. Om vanuit die kracht duidelijke eigen keuzes te maken, ongeacht iemands leeftijd of gezondheidstoestand.

Lees meer over levensvragen:

> De PCOB onderzocht de opvattingen van leden en verwoordde ze in een manifest voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar daarna. U leest er meer over in het Verkiezingendossier.

Nieuws

20170214_103003

Goede gesprekken en ruimte voor ieders mening op themadag levenseinde

Hoe maakt u de dood bespreekbaar? Wat zijn uw wensen rond het levenseinde en hoe gaat u hierover in gesprek met uw naasten of met zorgverleners? Rond dit lastige onderwerp kwamen tientallen ouderen dinsdag 14 februari in Nijkerk bijeen op de KBO-PCOB-themadag Levenseinde. De dag bracht herke [..]

Lees verder

20170214_104005

Met korte video’s terugkijken op fijne Themadag Levenseinde

Tientallen ouderen bezochten dinsdag 14 februari de themadag Levenseinde van KBO-PCOB. Zij keken naar de voorstelling In de gloria van Theatergroep Bint, een interactieve, integere voorstelling over de vraag: Hoe maak je de dood bespreekbaar? Vier korte filmpjes geven een impressie van de vo [..]

Lees verder