Werk voor senioren en ouderen

Werk voor senioren

Werken geeft voldoening. Door deel te nemen aan de arbeidsmarkt doet u sociale contacten op, voorziet u in een eigen inkomen en bouwt u op langere termijn een pensioen op. De hoge werkloosheid onder 50-plussers is een gemis voor de samenleving, vindt de PCOB. Want 50-plussers hebben de maatschappij veel te bieden: levenservaring, natuurlijk gezag, een hoog arbeidsethos, loyaliteit en inzetbaarheid. Veel talent en menselijk kapitaal blijven onbenut als ouderen thuis komen te zitten. Daarom zet de PCOB zich in voor de belangen van 50-plussers rondom werk.

Solliciteren als 50-plusser

Moet u als 50-plusser op zoek naar een baan? Dan kan dat best wat vragen opleveren.
> Lees meer over solliciteren als 50-plusser

Bestrijden van 50+-werkloosheid

De werkloosheid onder 50-plussers stijgt. Een gemis voor de samenleving, vindt de PCOB. Want 50-plussers hebben de maatschappij veel te bieden, zoals: levenservaring, natuurlijk gezag, een hoog arbeidsethos, loyaliteit en inzetbaarheid. Veel talent en menselijk kapitaal blijven onbenut als ouderen thuis komen te zitten. Daarom zet de PCOB zich in voor de belangen van ouderen rondom werk. We bestrijden leeftijdsdiscriminatie en vinden het belangrijk dat werkgevers een positief beeld hebben van oudere werknemers. Dat is ook noodzakelijk. Want de samenleving vergrijst en de AOW-leeftijd gaat omhoog.

Aan het werk: twee projecten

Uit onderzoeken en ervaringen van werkzoekende 50-plussers zelf blijkt dat het anders moet, als we de arbeidsparticipatie van 50-plussers willen verbeteren. Daarom deed de PCOB in 2014 een aantal aanbevelingen aan samenleving, overheid en werkgevers. Samen met Unie KBO en NOOM publiceerden we het manifest met aanbevelingen tijdens een Expertmeeting voor werknemersorganisaties, werkgevers, uitvoeringsorganisaties en 50-plussers zelf. In het manifest ‘Maak werk van 50-plussers!’ vindt u meer informatie over de projecten, onze visie en vanaf pagina 27 de aanbevelingen van de ouderenorganisaties. U kunt het manifest digitaal lezen, maar ook een fysiek exemplaar aanvragen via secretariaat@pcob.nl.

Daarnaast ontwikkelden we in 2009 het manifest ‘Brug naar de Toekomst’ over het verhogen van de pensioenleeftijd en gelijktijdig het verhogen van de arbeidsparticipatie van 50/55-plussers. In het manifest stelt de PCOB dat zij (mede) verantwoordelijkheid wil nemen voor het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering rondom het (door) werken van mensen van 55 jaar en ouder. Daarmee werd het initiatief genomen tot de arbeidsparticipatieprojecten ‘50+ Werkt!’ en ‘Maak werk van uzelf!’ genomen.

Netwerkgroep Sociaal-economische zaken

Wilt u graag meedenken en meepraten over onderwerpen die te maken hebben met arbeid en ouderen? Dat kan in de netwerkgroep Sociaal-economische Zaken van de PCOB.

Nieuws

arbeid

Goed initatief uitzendbranche om werkloze 50-plusser te helpen

Aandacht voor de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt blijft nodig, nog altijd komen oudere werkzoekenden moeilijk aan het werk. Maandag 9 mei kondigden de koepels van uitzendbureaus aan zich te gaan inspannen voor werkloze 50-plussers door bij elke zoekopdracht altijd een 50-plus-kand [..]

Lees verder

arbeid

Aandacht voor 50-plussers op de arbeidsmarkt

Werkgevers hebben veel vooroordelen ten opzichte van 50-plus werknemers. Goed dat dit onderwerp gisteravond in de uitzending van Zembla aan de orde kwam. De PCOB zet zich al jaren in voor ouderen op de arbeidsmarkt. Meer dan 40% van de langdurig werklozen is nu ouder dan vijftig [..]

Lees verder

Nieuwe afbeelding

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW

Vanaf 2016 wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die willen doorwerken vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. De Eerste Kamer heeft eind septe [..]

Lees verder