Pensioen

Pensioen

Veel ouderen maken zich zorgen om de hoogte van uw pensioen. Dat kunnen wij ons best voorstellen. Want dit onderwerp haalt vrijwel wekelijks het nieuws. Regelmatig worden voorstellen gedaan voor wijziging van het pensioenstelsel. Zelf heeft u daar maar weinig invloed op. Gelukkig staat u er niet alleen voor. De PCOB komt op voor de belangen van alle senioren in Nederland.

Uw pensioen heeft onze aandacht

De PCOB vindt het belangrijk dat u waardig ouder kunt worden en dat u kwaliteit van bestaan heeft. De PCOB werkt voor dit thema samen met de ouderenorganisaties Unie KBO, NVOG en NOOM. Samen komen we op voor de kwaliteit van bestaan van mensen in de derde en vierde levensfase, opdat zij zinvol en waardig leven. De samenwerkende ouderenorganisaties komen op voor alle ouderen in Nederland.

Het Nederlandse pensioenstelsel

Het Nederlands pensioenstelsel is opgebouwd uit drie pijlers: de algemene Ouderdomswet (AOW), de pensioenopbouw bij de werkgever en individuele aanvullende pensioenvoorzieningen.
> Lees meer over het Nederlandse pensioenstelsel

Koopkracht voor ouderen

Allerlei overheidsmaatregelen kunnen van invloed zijn op uw koopkracht. Wij volgen al deze ontwikkelingen op de voet en ondernemen zo nodig actie.
> Lees meer over koopkracht

Netwerkgroep Pensioen

Wilt u uw steentje bijdragen aan een goedwerkend pensioenfonds? Dat kan in de netwerkgroep Pensioen van de PCOB.

Nieuws

Uw belang Financien

KBO-PCOB en CDA organiseren pensioenbijeenkomst

Hoe moet het met onze pensioenen, nu en later? De politiek is aan zet. KBO-PCOB en het CDA organiseren samen een pensioenbijeenkomst op donderdag 9 maart in Nijverdal, onder leiding van Jan Medendorp (RTV Oost). Sprekers zijn Manon Vanderkaa, Pieter Omtzigt (Kamerlid CDA) en bestuurders van [..]

Lees verder

mgysoQc

Jong en oud gaan samenwerken in pensioendossier

De organisaties van jongeren en ouderen in de pensioenwereld gaan samenwerken. Zij richten een gezamenlijk platform op, dat zich zal buigen over de inrichting van een nieuwe pensioenstelsel. KBO-PCOB is een van de gesprekspartners. Dat hebben de organisaties van jongeren en ouder [..]

Lees verder