Koopkracht van ouderen

Maakt u zich zorgen om uw inkomen? Merkt u dat u minder geld heeft te besteden? Vindt u dat de politiek te weinig oog heeft voor u als oudere? De PCOB komt op voor de koopkracht van alle ouderen in Nederland, in het bijzonder voor leden van onze vereniging.

Visie PCOB: welvaart en welzijn voor iedereen

De PCOB bepleit welvaart en welzijn voor jong en oud. Ouderen met een gering of minimum inkomen verdienen een betere bescherming en moeten positief worden gecorrigeerd voor de koopkrachteffecten. Vooral senioren die te maken hebben met meerdere negatieve ontwikkelingen (‘stapeleffect’) moeten op een volwaardige manier kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

Bijeenkomsten, projecten en campagnes

Overal in het land vinden PCOB-bijeenkomsten plaats voor ouderen. We ondersteunen u met informatie en advies over alles wat te maken heeft met inkomen en koopkracht. We vragen met projecten en campagnes aandacht voor de positie van ouderen in Nederland. En we zitten aan tafel bij politici, zorgverzekeraars en andere invloedrijke partijen. Met ons lobbywerk oefenen we invloed uit op overheidsbeleid.

Netwerkgroep Sociaal-economische zaken

Wilt u graag meepraten over inkomen & koopkracht voor ouderen? Dat kan in de netwerkgroep Sociaal-economische Zaken van de PCOB.

Nieuws

Uw belang Financien

KBO-PCOB en CDA organiseren pensioenbijeenkomst

Hoe moet het met onze pensioenen, nu en later? De politiek is aan zet. KBO-PCOB en het CDA organiseren samen een pensioenbijeenkomst op donderdag 9 maart in Nijverdal, onder leiding van Jan Medendorp (RTV Oost). Sprekers zijn Manon Vanderkaa, Pieter Omtzigt (Kamerlid CDA) en bestuurders van [..]

Lees verder

mgysoQc

Jong en oud gaan samenwerken in pensioendossier

De organisaties van jongeren en ouderen in de pensioenwereld gaan samenwerken. Zij richten een gezamenlijk platform op, dat zich zal buigen over de inrichting van een nieuwe pensioenstelsel. KBO-PCOB is een van de gesprekspartners. Dat hebben de organisaties van jongeren en ouder [..]

Lees verder