Rijbewijskeuring

De PCOB zet zich, in samenwerking met de andere ouderenbonden, actief in voor een betaalbare rijbewijskeuring. In veel PCOB-afdelingen zijn er artsen die voor leden van de ouderenbonden keuringen verrichten tegen een speciaal tarief. Download hier een lijst met artsen en hun tarieven.

Verhoging keuringsleeftijd senioren van 70 naar 75
De verhogings van de keuringsleeftijd naar 75 jaar is ingegaan per 1 januari 2014.

Waar gaat het om?
De leeftijdsgrens van de medische keuring is verhoogd naar 75 jaar, omdat maar weinig van alle zeventigplussers worden afgekeurd.

Wanneer is dit ingegaan?
Op 1 januari 2014.

Wat betekent dit voor u?
Om te zorgen dat iedere bestuurder rond het 75e levensjaar medisch wordt gekeurd, wijkt de geldigheid van het rijbewijs vanaf het 65e jaar af. Iedereen boven de 65 krijgt daarom een rijbewijs dat korter geldig is dan de gebruikelijke 10 jaar.

De spelregels bij vernieuwing zijn als volgt:

  • Bent u tussen de 65 tot 70? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot uw 75e.
  • Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
  • Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Behalve de moeite, bespaart de hogere keuringsleeftijd u ook kosten. U ziet de gevolgen voor uw leeftijd in onderstaand overzicht.

Bent u nog geen 75 op het moment dat uw rijbewijs verloopt, dan is een medische keuring niet noodzakelijk.

Rijbewijskeuring vanaf 75e jaar (per januari 2014)
Leeftijd Geldigheidsduur rijbewijs Medische keuring
Tot 65e jaar 10 jaar Niet nodig
Vanaf 65e tot 70e jaar Tot uw 75e jaar Niet nodig
Vanaf 70e tot 75e jaar Maximaal 5 jaar Niet nodig
Vanaf 75e jaar Maximaal 5 jaar Verplicht

 

Hoe werkt de medische keuring?
Vanaf uw 75ste moet u voor het vernieuwen van uw rijbewijs een medische keuring ondergaan. De RDW stuurt u een half jaar vóór het aflopen van uw rijbewijs een herinneringsbrief. Dat is een goed moment om werk te maken van de medische keuring.

Op de website van het CBR kunt u een formulier (Eigen verklaring) aanvragen, waarmee uw rijgeschiktheid wordt beoordeeld. Een aantal vragen op het formulier beantwoordt een arts, aan de hand van een kleine keuring. De meeste huisartsen keuren geen eigen patiënten, maar verwijzen hen naar een onafhankelijke collega.

De mogelijkheid bestaat dat het CBR na deze keuring aanvullend onderzoek door één of meer medisch specialisten nodig vindt, bijvoorbeeld een oogarts of neuroloog. Het CBR heeft de wettelijke bevoegdheid daartoe. Op grond van dat aanvullend onderzoek kan het CBR besluiten dat u uw rijbevoegdheid verliest.

Bij goedkeuring kunt u uw rijbewijs bij de gemeente voor vijf jaar verlengen. Het is ook mogelijk dat de goedkeuring voor een kortere periode wordt gegeven.

Vergoeding verzekeraars
Verzekeraars Univé en VGZ, waarmee de PCOB een collectief contract heeft afgesloten, kennen een vergoeding voor de rijbewijskeuring. Bij Univé is deze vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering Vitaal. Hiervoor geldt per kalenderjaar een budget van € 500,-. De keuring mag alleen worden uitgevoerd door een (huis)arts. VGZ vergoedt de keuring vanuit het budget Preventie van het Vitaalpakket (maximaal € 500,- per jaar).

Speciaal tarief artsen
In heel Nederland zijn er artsen die de medische rijbewijskeuring tegen een speciaal tarief verrichten voor leden van ouderenbonden. Hier vindt u een overzicht van alle artsen waarmee afspraken zijn gemaakt en het tarief dat zij hanteren.

In het kort:

  • De leeftijdsgrens van de medische rijbewijskeuring is omhoog gegaan van 70 naar 75 jaar.
  • Voor de rijbewijskeuring vraagt u zelf een Eigen verklaring aan, die een arts deels invult.
  • Sommige artsen hanteren een special tarief voor PCOB-leden.
  • Sommige verzekeraars kennen een vergoeding voor de keuring.

Wanneer ook rijbewijskeuring nodig?
U moet ook een medische keuring laten doen om een nieuw rijbewijs te krijgen als:

  • u (eerder) op de Eigen verklaring 1 of meer vragen met ‘ja’ beantwoordt;
  • u twijfelt over uw rijgeschiktheid omdat uw gezondheidssituatie is veranderd.

Geen rijbewijskeuring nodig voor bromfietsrijbewijs
Bent u 70 jaar of ouder en wilt u alleen uw bromfietsrijbewijs vernieuwen? Dan hoeft u zich niet medisch te laten keuren.

Groot rijbewijs
Voor het aanvragen, vernieuwen of verlengen van een groot rijbewijs voor de categorie C, CE, D of DE moet u altijd medisch gekeurd worden.