Miljoenennota: Ouderen kind van de rekening

Piggy bank split in two whilst being held in vice

Ouderen worden voor het zesde jaar op rij onevenredig zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen voor 2015. De koopkracht van veel huishoudens stijgt, maar die van de meeste ouderen daalt juist. Ouderen met zorgkosten krijgen de grootste klappen, tot wel min 15%, blijkt uit de koopkrachtberekeningen voor ouderen die Nibud uitvoerde in opdracht van CSO, de koepel van ouderenorganisaties waar PCOB deel vanuit maakt.

Lees verder »

Prinsjesdag: rekenen aan koopkracht ouderen

2014-09-16 10.14.34

Het is Prinsjesdag. Vandaag brengen we de Nibud-koopkrachtcijfers over 2015 voor tientallen senioren-huishoudens naar buiten. Op het landelijk bureau zijn leden van de netwerkgroep Inkomen & Koopkracht bijeen. Zij kijken met kritische blik naar de koopkrachtcijfers voor 2015, volgen gezamenlijk de Troonrede en maken berekeningen voor vijf persona’s.

Lees verder »

Informatiewebsite hoeverandertmijnzorg.nl live

website-zorg

Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl kunt u vinden wat de veranderingen in de zorg voor u betekenen als u nu al gebruik maakt van ABWZ-zorg. De CSO (de koepel van ouderenorganisaties waar de PCOB deel vanuit maakt) heeft meegedacht over de ontwikkeling van deze site.

Lees verder »

Debat Wlz in volle gang

vanrijn

De Tweede Kamer gaat ermee akkoord dat vanaf volgend jaar alleen de kwetsbaarste mensen nog in een instelling worden opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die kampen met dementie, zwaar gehandicapten en mensen met een zeer ernstige psychiatrische stoornis. Woensdag en donderdag werd gedebatteerd over de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die op 1 januari in moet gaan.

Lees verder »

PCOB vandaag bij debat Tweede Kamer Wlz

tweede kamer

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Wet Langdurige zorg (Wlz). De Wlz moet de huidige Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) gaan vervangen. CSO-directeur Hadewych Cliteur en PCOB-beleidsmedewerker Sandrina Sangers zijn vandaag in de kamer aanwezig.

Lees verder »
Nieuwsarchief »
Volg PCOB op Twitter