Schrijnende situaties door onduidelijkheid over wachtlijst

wachtlijst

Gebrekkige communicatie tussen zorgverzekeraars en ouderen die op de wachtlijst staan voor een plek in een zorginstelling, leidt onnodig tot schrijnende situaties, stelt de PCOB samen met anderen. “Iedereen met een indicatie kan de zorg krijgen die hij nodig heeft. Het is zaak dat zorgverzekeraars ‘zorg op maat’ inkopen en dat ouderen beter worden voorgelicht over wachtlijsten.”

Lees verder »

Kritiek ouderenorganisaties op uitholling pensioenen

afbeelding uitkomsten verkiezingspanel

Stapeling van oude en nieuwe maatregelen leidt tot fors lagere toekomstig bereikbare pensioenen voor werknemers en gepensioneerden. De PCOB heeft in CSO-verband reactie gegeven op het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma, die nieuwe spelregels voor pensioenen wil invoeren.

Lees verder »

Betrokkenheid PCOB bij onderzoek schriftelijke wilsverklaring

ans willemse

De knelpunten omtrent de schriftelijke wilsverklaring zijn afgelopen juni tijdens een Expertmeeting besproken met onderzoekers, artsen en cliëntenorganisaties. De PCOB was daar, vanuit de samenwerkende ouderenorganisaties CSO, vertegenwoordigd door voormalig CDA Tweede Kamerlid Ans Willemse. ,,Belangrijk om vanuit de ouderenorganisaties mee te denken over wetgeving rondom dit onderwerp.”

Lees verder »

De zorg verandert en de PCOB doet mee!

At the doctor’s office

De veranderingen in Zorg en Welzijn gaan door. Dat is in de Tweede en Eerste Kamer besloten. Omdat er veel gaat veranderen doet de PCOB, samen met de andere ouderenorganisaties in CSO-verband, mee aan drie landelijke programma’s: Zorg verandert, Vinger aan de Pols en Aandacht voor Iedereen.

Lees verder »

Kwaliteitsaspecten keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis aangepast

Seniorvriendelijke ziekenhuizen

De kwaliteitsaspecten voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis zijn aangepast. De aanpassingen kwamen tot stand na overleg met de PCOB en betrokken ouderenorganisaties in CSO-verband en een brede kring van (medisch) adviseurs. Uit het onderzoek bleek dat ziekenhuizen vooral zwak scoren als het gaat om de continuïteit van zorg voor ouderen.

Lees verder »
Nieuwsarchief »
Volg PCOB op Twitter